Z Centrum na cmentarz

W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaopiniował pozytywnie wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza z placu Litewskiego na cmentarz komunalny przy ul. Białej.
Projekt tej zmiany uzyskał 24 głosy poparcia, padł 1 głos sprzeciwu, a jedna z osób wstrzymała się od głosu. W opinii uzasadniającej tę decyzję czytamy: „pozostawienie dotychczasowej formy pomnika jest nie do przyjęcia dla środowisk niepodległościowych, w tym Armii Krajowej, gdyż odbudowany, po II wojnie światowej, w zmienionej formie pomnik miał upamiętniać przede wszystkim czyn zbrojny formacji związanych z władzą komunistyczną”. Odsłonięty 22 lipca 1962 roku pomnik mieścił się w południowo-zachodniej części placu Litewskiego, obok pomnika Konstytucji 3 maja. Teraz zastąpi go nowy postument, swoim wyglądem przypominający przedwojenną formę pomnika. Znajdzie się na nim napis „Nieznanemu żołnierzowi poległemu za Polskę” (napis główny) oraz „Przechodniu powiedz Ojczyźnie, że polegliśmy wierni w jej służbie”. Postawiony zostanie nieco bliżej pomnika Józefa Piłsudskiego. WKOPWiM obradował po raz ostatni, bo od 1 sierpnia przechodzi w struktury Instytutu Pamięci Narodowej. 
(EM.K.)