Z dotacją łatwiej zdobyć światowe rynki

Trwa ostatnia runda tegorocznego konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą otrzymać nawet 800 tys. zł dofinansowania do kosztów wprowadzenia swoich produktów i usług na nowe rynki. Mają na to czas do 3 września.


Program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma na celu wspieranie mikro-, małych lub średnich firm działających w województwach Polski Wschodniej, które mają produkty o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wejść ze swoimi produktami na rynek szwajcarski lub do jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł. Ci, których interesują rynki poza tym obszarem, mogą otrzymać nawet 800 tys. zł, w tym:

Minimalny wkład własny to 15% kosztów projektu. Budżet konkursu to 50 mln zł.

– Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów czy licencji, a nawet środków trwałych niezbędnych dla przygotowania się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Dotacja może objąć też część kosztów, m.in. udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych – tłumaczy Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Szeroki zakres działań, które przedsiębiorcy mogą dofinansować w ramach w wychodzenia z ofertą na nowe rynki i budowania silnej pozycji na zagranicą, sprawia, że mogą z niego korzystać firmy z praktycznie każdej branży.