Z kopyta ruszają z przetargami

Urząd miasta opublikował harmonogram ogłaszania przetargów na realizację planowanych w tym roku inwestycji.


Najwięcej przetargów ratusz ogłosi w pierwszym kwartale tego roku. Wśród nich są m.in: budowa chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wojska Polskiego; wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Wiejskiej, Działkowca, Al. NSZZ „Solidarność”, Czecha na odcinku od ul. Olimpijczyków do granic miasta, Dywizjonu 303 na odcinku od al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej, Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Czecha, aktualizacja projektu na budowę ul. Kasperka i Witosa, przygotowanie projektu budowy ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Klonowej do al. NSZZ „Solidarność”.

W planie jest też projekt wykonanie oraz montaż pięciu, nowych witaczy na wjazdach do miasta, budowa ul. Rejkowizna, budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego, projekt budowy ul. Chryzantemowej wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku siedziby koła PSONI przy ul. Kościuszki 8. W pierwszym kwartale ratusz chce również znaleźć wykonawców inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (rozbudowy Zaułka Poetów, czy budowy nowoczesnego placu zabaw przy ul. Kopera).

W drugim kwartale planowany jest przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na trzeci kwartał miasto nie planuje żadnych przetargów, a w czwartym magistrat będzie szukał zarządców, którzy zajmą się utrzymaniem i prowadzeniem Stadionu Miejskiego oraz kortów tenisowych. Ogłoszony będzie też przetarg na zakup energii elektrycznej na 2021 rok.

– Pierwsze postępowania już zostały ogłoszone, a nawet rozstrzygnięte. Na początku stycznia znaleźliśmy zarządcę kortów tenisowych i stadionu miejskiego został nim MKS Avia Świdnik, a na początku lutego planujemy rozstrzygnąć przetarg na dokończenie budowy kolektora deszczowego. Niedługo zamierzamy też ogłosić przetarg na budowę żłobka miejskiego przy ul. Klonowej – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. JN