Z Kowlem po miliony

MPGK ma coraz większą szansę na unijną dotację na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bazylany i Wiercieńskiego. O tę inwestycję od lat apelują mieszkańcy tej części Chełma. Miejska spółka wspólnie z ukraińskim Kowlem ubiega się o 2,5 mln euro dofinansowania, w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina.


Wniosek do programu chełmskie MPGK złożyło wspólnie z ukraińskim Kowlem. Wstępny projekt kilka miesięcy temu przeszedł pierwszą ocenę i został zaakceptowany. W czwartek, 29 czerwca, obie strony złożyły podpisy pod ostatecznym wnioskiem o dofinansowanie i złożyły go do programu Polska – Białoruś – Ukraina, w ramach gospodarki wodno-ściekowej.
– Za pozyskane pieniądze zamierzamy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Bazylany i Wiercieńskiego oraz zmodernizować, szczególnie w obrębie Śródmieścia, stare, nie zawsze szczelne kanały sanitarne – tłumaczy prezes spółki, Zbigniew Matuszczak. – Jest to jeden z wielu wniosków składanych przez MPGK do unijnych programów, związanych z realizacją inwestycji wodno-ściekowych.
Wspólnie przygotowany i złożony wniosek opiewa na kwotę 2,5 mln euro, czyli ponad 11 mln zł. Ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania ma zapaść w październiku br. Strona ukraińska z kolei ubiega się o pieniądze na częściową modernizację oczyszczalni ścieków.
Przypomnijmy, nie tak dawno miejska spółka dostała wielomilionowe dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlach Pszenna – Metalowa oraz Wolwinów. (ps)