Z Krasnegostawu na Ukrainę

Delegacja miasta Krasnystaw wzięła udział w wyjeździe studyjnym do miejscowości Winniki w obwodzie lwowskim.

– W czasie wizyty nasi reprezentanci prowadzili liczne rozmowy z tamtejszymi władzami samorządowymi, przedstawicielami lokalnych instytucji oraz organizacjami pozarządowymi – czytamy na stronie internetowej miasta Krasnystaw. Spotkania dotyczyły m.in. możliwości realizacji wspólnych projektów z zakresu inwestycji, oświaty, ochrony środowiska przyrodniczego, wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania potencjału turystycznego, a także możliwości nawiązania wymiany gospodarczej pomiędzy naszymi miastami.

Wyjazd miał charakter oficjalny. Uczestniczyli w nim Wiotetta Łukaszczyk – pracownik ds. promocji miasta Krasnystaw oraz przedstawiciele I LO w Krasnymstawie: dyrektor Edyta Fidecka oraz nauczyciele Mariusz Kawecki i Marcin Wilkołazki, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta Krasnystaw.

– Dużo czasu poświęciliśmy na omówienie możliwości współpracy w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego Lwowa i Krasnegostawu oraz centralnego położenia naszego miasta względem Lublina, Zamościa i Chełma. Podczas indywidualnych rozmów z burmistrzem Winnik i dyrektorem tamtejszego muzeum ustaliliśmy nawet wstępną koncepcję działań.

Ważnym aspektem były także rozmowy dotyczące podjęcia prób wzajemnej wymiany gospodarczej. Natomiast naturalną kontynuacją rozpoczętej jakiś czas temu współpracy pomiędzy szkołami byłaby cykliczna polsko-ukraińska wymiana młodzieży – opowiada Wilkołazki. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here