Z kurhanów do Muzeum

W muzeum krasnostawskim otwarto wystawę „Złoto, krzemień i glina. Tajemnice pochowane w kurhanach. Mogiły z Białki i Stryjowa”.

Na wystawie eksponowane są zabytki odkryte podczas badań archeologicznych kurhanów (kopców ziemnych) w Białce i Stryjowie w latach 2013-2015. Pracami badawczymi kierował wówczas dr hab. Paweł Włodarczak z instytutu archeologii PAN, ośrodek archeologii gór i wyżyn w Krakowie. Spośród zabytków na szczególną uwagę zasługują: ozdoba w kształcie blaszki ze złota z przymocowanym do niej miedzianym drucikiem, zausznice z miedzi, kościany paciorek rurkowaty, wisiorki z kłów dzika i psa, amulety z szabli dzika, ornamentowana szpila kościana, grocik strzał do łuku, a także narzędzia krzemienne i kościane.

Na ekspozycji pokazano również eksponaty pochodzące ze starszych badań archeologicznych kurhanów w Białce, przeprowadzonych w latach 1982-83 pod kierownictwem Edmunda Mitrusa. Prezentowane na wystawie zabytki odkryto w przeważającej większości w grobach ciałopalnych w obstawie kamiennej, pod usypanymi kurhanami. Datowane są na schyłkowy neolit i wczesną epokę brązu (ok. 2500/2200 – 1500 p. n. e) oraz wczesne średniowiecze (VIII – X w. n. e). Wystawa dostępna będzie do 31 sierpnia, a jej autorami są: Elżbieta Sobczuk i Konrad Grochecki. (k)