Z miłości do czytania

Cytat z wiersza Wiesławy Szymborskiej: „Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” był mottem piątej edycji międzyszkolnego konkursu polonistycznego zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie.

– Celem naszego konkursu było pogłębianie wiedzy i umiejętności polonistycznych, stwarzanie możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich, a także kształtowanie postaw szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej oraz światowej – wylicza Beata Korszla, dyrektor SOSW w Krasnymstawie. Konkurs skierowany był do uczniów z gimnazjum i klas szkoły zawodowej z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością czytania tekstów ze zrozumieniem i redagowania samodzielnego tekstu, zdolnością wyszukiwania informacji w różnych źródłach, sprawnością formułowania własnych sądów i opinii.

W zmaganiach polonistycznych brały udział cztery trzyosobowe zespoły. O ostatecznym sukcesie zadecydowała nie tylko wiedza ze wszystkich działów nauki o języku i literaturze, ale też umiejętność posługiwania się staranną, poprawną polszczyzną. Pierwsze miejsce zajęła ekipa złożona z wychowanków SOSW. Nagrodę specjalną otrzymał Tomasz Kawula, uczeń SOSW w Hrubieszowie. Krasnostawski ośrodek reprezentowali: Kamil Martyn, Joanna Żerebiec, Karolina Wójcik, Jolanta Wiśniewska i Jarosław Dynkiewicz. Konkurs zorganizowały: Małgorzata Żerebiec-Moń, Monika Rybczyńska-Krawiec i Anna Dras. (k)

News will be here