Z piętra na parter

Osoby niepełnosprawne nie muszą już wspinać się na trzecie piętro w gmachu do orzeczników z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie. Orzecznicy przenieśli się na parter.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie od jakiegoś czasu ma swoją siedzibę w gmachu (wcześniej przy ul. Obłońskiej). Każdego dnia odwiedza ją wielu niepełnosprawnych z powiatu chełmskiego i krasnostawskiego. Osoby te tylko tu mogą załatwić formalności związane z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności, dokumentów uprawniających do ulg, kart parkingowych. Petenci zwracali uwagę na łamach „Nowego Tygodnia”, że to absurd, aby instytucja, wspierająca osoby niepełnosprawne miała swoją siedzibę w miejscu, gdzie napotykają oni na tyle barier. Przede wszystkim nie podobało im się, że Zespół usytuowany jest na trzecim piętrze, bo według nich to utrudnienie dla niepełnosprawnych. Wskazywali, że winda od strony parkingu jest mało widoczna i nie każdy chce z niej skorzystać w sytuacji, gdy szerszym wózkiem trudno się w niej manewruje. Z kolei wspinanie się po schodach dla osób z trudnościami z poruszaniem jest nie lada wyzwaniem. Elżbieta Furmaniuk, przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie pocieszała, że są plany, aby instytucja przeniosła się na parter.
– Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom osobom niepełnosprawnym i aby ułatwić im z nami kontakt orzecznicy przyjmują teraz na parterze gmachu w pokoju numer 8 – mówi przewodnicząca Furmaniuk. – Tam są wydawane orzeczenia i tam można na nie oczekiwać. Część obsługi naszego zespołu stacjonuje jeszcze na górze, bo nie wszystkie pokoje zostały odpowiednio przygotowane. (mo)