Z pola do internetu

Od piątku, 15 marca, można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok. Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu eWniosekPlus. ARiMR przygotowuje się też do innych programów, z których gospodarze będą mogli skorzystać.

W tym roku po raz drugi rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych przez internet, za pośrednictwem portalu eWniosekPlus. Mogą to robić od minionego piątku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma też dla gospodarzy inne ciekawe programy. Do 29 marca rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw.

W ramach tego programu mogą otrzymać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Wystarczy posiadać gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha. Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS, przedstawić biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa, który zrealizuje w ciągu trzech lat. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na budowę lub remonty budynków, zakup maszyn lub gruntów rolnych. Istotne jest, by wartość gospodarstwa po inwestycjach osiągnęła wymagane przez ARiMR wartości.

Od 1 czerwca Agencja rozpocznie także przyjmowanie wniosków na zalesienie gruntów rolnych. A każdy rolnik, który się na to zdecyduje, otrzyma jednorazowe wsparcie zalesieniowe na zakup sadzonek, ogrodzenie działki i posadzenie drzew. To 6500 zł do hektara w przypadku drzew iglastych i 7152 zł w przypadku drzew liściastych.

Przez kolejne 12 lat będzie otrzymywał premię zalesieniowa w wysokości 1215 zł do hektara w przez pierwsze pięć lat dodatkową tzw. premię zalesieniową, na pokrycie kosztów pielęgnacji młodego lasu (1075 zł). Dotacji podlegają jedyne grunty orne, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy wpisane są pod zalesienie. Z dotacją Agencji lasu nie można posadzić na łąkach i pastwiskach. (b)