Z pomocą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom

Blisko 155 milionów złotych do wydania będzie miał Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju, spółka powołana z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego. Pieniądze mają zostać spożytkowane na opracowanie oraz realizację wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


O powołaniu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju, a także powołaniu na prezesa Zarządu Rafała Langiewicza informowaliśmy już na łamach tygodnika w połowie ubiegłego roku. Teraz LRFR poinformowała o rozpoczęciu swojej działalności. Siedziba spółki mieści się w Lublinie w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2. Oprócz prezesa, w funduszu pracę znajdzie 14 osób, w tym sześcioro w regionalnych biurach w Chełmie, Zamościu oraz Białej Podlaskiej, które obecnie są na etapie tworzenia.

Czym konkretnie będzie zajmował się LRFR? – Powierzona Funduszowi misja polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego. Spółka będzie zarządzać środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiot umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim, a Lubelskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje m.in.: zarządzanie środkami finansowymi oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa lubelskiego – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju na swoją działalność otrzymał w ramach umowy z marszałkiem województwa blisko 155 mln złotych. To środki, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowanego w latach 2007-2013 i mają zostać wydatkowane do 2027 roku. Czy jednak zadania LRFR nie pokrywają się z tym, co dotychczas oferowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości? Rzecznik UMWL na łamach tygodnika wyjaśniał już wcześniej, że działalność LAWP obejmuje wyłącznie bieżące Regionalne Programy Operacyjne, a przedmiotem jej działalności nie jest dystrybucja usług finansowych (pożyczkowych /poręczeniowych) – dotychczas te usługi były zlecane podmiotom zewnętrznym.

Rafał Langiewicz, prezes Zarządu LRFRprecyzuje, co robić będzie kierowana przez niego spółka. – Chcemy za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych wpłynąć na ożywienie gospodarki regionu poprzez wspieranie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, w tym start-upów, przedsiębiorstw MŚP na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju. Liczymy, że wzmocnienie ich konkurencyjności i innowacyjności w dłuższej perspektywie przyczyni się do zwiększenia potencjału ekonomicznego i rozwoju Lubelszczyzny. Jestem przekonany, że poprzez skuteczne zarządzanie środkami finansowymi oraz ich efektywne angażowanie uda się nam tworzyć coraz korzystniejsze warunki sprzyjające rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej i innowacyjności podmiotów z województwa lubelskiego – podkreśla R. Langiewicz.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy już mogą ubiegać się o zwrotne pożyczki, oferowane przez LFRR w ramach projektu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na lrfr-lubelskie.pl B

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here