Krasnostawscy radni wyrazili zgodę na utworzenie wspólnie z innymi samorządami z województwa lubelskiego spółki SIM Lubelskie. Jej powstanie ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krasnymstawie to szansa na mieszkania z przystępnym czynszem i możliwością wykupu – uważa Marcin Wilkołazki, radni miasta Krasnystaw.

W Krasnymstawie rośnie zapotrzebowanie na mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Jest ono większe, niż możliwości rynku. Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa od dawna nie buduje nowych bloków, a pojedyncze inwestycje Towarzystwa Budownictwa Społecznego są dalekie od oczekiwań. Zainteresowanie tą tematyką od kilku lat wykazuje miejski radny Marcin Wilkołazki.
– W mediach od lat pojawiają się informacje o kolejnych programach wspierających rozwój mieszkalnictwa, z których mogłoby skorzystać również nasze miasto. Mówiłem o tym już w poprzedniej kadencji rady miasta. Wystąpienia na sesjach, posiedzeniach komisji, interpelacje i składane wnioski, a także wspólna wizyta studyjna w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej zaowocowały tym, że ówczesne władze miasta uruchomiły wstępne kroki w kierunku przyłączenia Krasnegostawu do programu „Mieszkanie Plus” – tłumaczy Marcin Wilkołazki.
Niestety, podjęte działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. – Dlatego w obecnej kadencji ponownie zajmuję się tematem mieszkalnictwa, m.in. na forum rady miasta i podczas posiedzeń komisji – mówi radny Wilkołazki. – Równocześnie okazało się, że rządowy program „Mieszkanie Plus” nie zapewnia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sposób, jaki można by tego oczekiwać, dlatego od stycznia br. ruszyła kolejna inicjatywa skierowana do samorządów. Tym razem działanie polega na tworzeniu SIM-ów, czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.
Z inicjatywy burmistrza Krasnegostawu, Roberta Kościuka, na ostatniej sesji rada miasta podjęła uchwałę o utworzeniu wspólnie z innymi samorządami województwa lubelskiego spółki SIM Lubelskie. Powstanie Lubelskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Bloki wybudowane przez SIM-y
mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach. Są również korzyści dla samorządów. – Krasnystaw może liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 3 mln zł, udzielane z budżetu państwa na utworzenie naszego SIM oraz bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat, pokrywające 35 proc. kosztów inwestycji, do tego preferencyjny kredyt udzielany z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – tłumaczy Marcin Wilkołazki.
Czy to właśnie ten społeczny pakiet mieszkaniowy będzie narzędziem, które pozwoli wybudować w najbliższym czasie w Krasnymstawie bloki z mieszkaniami w przystępnych cenach, okaże się już niebawem. – Niemniej jednak działania, które obecnie podejmujemy właśnie do tego zmierzają – dodaje Wilkołazki. (d)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here