Z rozwojem naprzód

Wbrew obawom malkontentów pieniądze już z nowego okresu programowania jednak popłyną na Lubelszczyznę dzięki wspólnym staraniom zarówno sektora innowacyjno-badawczego i wdrożeniowego lokalnego biznesu, jak i aktywności Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Komisje oceniające właśnie dokonały wyboru projektów zgłoszonych do działań 1. i 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego.
Konkursy dotyczyły odpowiednio badań celowych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, a wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się m.in. innowacyjne prace z zakresu diagnostyki medycznej, usprawnienia transportu, bezpieczeństwa internetowego i ochrony danych, ale mające zastosowanie w przemyśle – który, wbrew pogłoskom o jego zgonie cały czas istnieje i rozwija się w naszym regionie, tyle – że w nowocześniejszej niż wcześniej formie. Łącznie w ramach Działania 1.3 – podpisano 42 umowy, o wartości 104,6 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 53,9 mln. Dla działania 1.2 to 42 wnioski, na kwotę ich wartość to 94,7 mln zł, w tym wkład RPO – aż 62 mln.
Dyrektor LAWP, Marceli Niezgoda jest zadowolony z dotychczasowych postępów prac nad absorpcją „środków europejskich”.

– Z pewnością, zarówno generalnie, na finansowanie rozwoju, jak i na RPO trzeba patrzeć w ujęciu kompleksowym, czyli jako na cały szereg działań prowadzonych wielosektorowo, od rynku pracy, przez biznes i innowacje, aż po wsparcie sektora publicznego. LAWP odpowiada za wsparcie środkami RPO sektora MŚP i tutaj z pewnością cieszy duże zainteresowanie projektami badawczymi. Wyłonione projekty na badania celowe i laboratoria przyczynią się do szybszego rozwoju innowacji, nowinek technologicznych i pozwolą konkurować lubelskim firmom z najlepszymi. Dają szansę na realizowanie nowatorskich przedsięwzięć, które być może bez wsparcia nie ujrzałyby światła dziennego. To właśnie jest emanacja tak popularnego pojęcia innowacja. Najlepsze pomysły materializują się dzięki współpracy nauki i biznesu, by dzięki wsparciu RPO dać nowe możliwości rozwoju lubelskim przedsiębiorcom – podkreśla dyr. Niezgoda.

Pod jego kierunkiem LAWP zbliża się już do finalizowania procedur w kolejnych działaniach, takich jak efektywność energetyczna, OZE, dotacje dla MŚP (3.7), wsparcie zakładania firm przez pracowników uczelni (3.3) czy instrumenty kapitałowe. – Wnioski z tych konkursów chcemy wykorzystać, ogłaszając kolejne. Z mojej strony pragnę zapewnić, że dołożymy starań, by proces przyznawania dotacji przebiegał sprawniej i był coraz bardziej przyjazny dla przedsiębiorców – zapewnia Niezgoda.TAK