Za walkę z LBGT medale i… potępienie

Jednym z odznaczonych samorządów był powiat świdnicki, który jako pierwszy w kraju przyjął deklarację „Samorząd wolny od ideologii LGBT”

Zawsze, kiedy wydaje się, że w lubelskiej polityce nie może być dziwniej, okazuje się, że… może. Jak obiecał – tak zrobił – wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uroczyście wręczył dyplomy za „przeciwstawianie się ideologii LBGT” organom samorządowym z regionu, w tym Powiatowi Świdnickiemu, Miastu Świdnik i Sejmikowi Województwa.


W akcji wzięli udział m.in. członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak, wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Ryba, reprezentujący powiat świdnicki: starosta Łukasz Reszka, członek zarządu Radosław Brzózka i przewodniczący rady powiatu Andrzej Mańka oraz Miasto Świdnik wiceprzewodniczący rady Janusz Królik.

Zgodnie z uzasadnieniem odznaczanie wybranych samorządów (które wcześniej podjęły stosowne uchwały o „wolności od ideologii LBGT”) medalem wojewody lubelskiego uzasadnione zostało „podjęciem działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii, poprzez włączenie się w akcję „Samorząd wolny od ideologii LGBT”, kultywowanie myśli Św. Papieża Jana Pawła II wzywającego do „przeciwstawienia się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa” oraz do promowania cywilizacji życia, wbrew szerzącej się kulturze śmierci, stanowiącego jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata”.

Czujny jak rzecznik

Tymczasem cała kampanie – niedwuznacznie związana z kończącą się kampanią do europarlamentu – wywołała zdecydowaną reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich (też słabo kryjącego swoje ideowe zaangażowanie). „Rzecznik Praw Obywatelskich z wielkim niepokojem przyjął informacje o deklaracjach „przeciw ideologii LGBT”, uchwalonych w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Sejmik Województwa Małopolskiego. Ich założenia, cele i treści budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania.

Sytuacja prawna osób LGBT plasuje Polskę na przedostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod kątem ochrony gwarantowanej tej mniejszościowej grupie” – głosi stanowisko ombudsmana Adama Bodnara. Jego zdaniem „działania władzy publicznej jawnie oparte na niechęci wobec określonej grupy społecznej stanowią natomiast realne zagrożenie dla fundamentów demokracji, a w związku z tym wymagają stanowczego sprzeciwu”.

Tylko marginalnie można zauważyć, że sprawa mniejszości seksualnych nie należy do kompetencji samorządów terytorialnych, a tylko marginalnie do zakresu obowiązków RPO. TAK