Zabrakło narybku

Do niedawna w gminie Leśniowice działało 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostało ich już tylko 13, bo OSP Wierzbica zakończyła swoją działalność. Zabrakło młodych druhów, którzy tchnęliby w tę drużynę nowego ducha.

W ostatnim czasie druhowie z gminy Leśniowice spotykali się na dorocznych zebraniach sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkaniach tych podsumowywano ubiegłoroczną działalność, przyjmowano sprawozdania merytoryczne i finansowe, przedstawiano plan działalności oraz plany finansowe poszczególnych jednostek na 2023 rok. Ważnymi punktami były też uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządom OSP.

W przypadku OSP w Wierzbicy najważniejsza uchwała dotyczyła jednak rozwiązania tej jednostki. Druhowie podjęli taką decyzję, bo od jakiegoś czasu ich skład się kurczył, a młodych druhów nie przybywało. Na ostatnie zebrania sprawozdawcze nie przychodziło już nawet dziesięć osób. Problemy z liczebnością tej jednostki OSP sygnalizowano już w ubiegłym roku. Od tamtego czasu nie przybyło młodych w jej szeregach i w efekcie z 14 dotychczasowych jednostek OSP w gminie Leśniowice zostało 13.

– Jest to strata – przyznaje Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, a jednocześnie prezes zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach. – Powodem takiego stanu rzeczy jest sytuacja demograficzna. Dawniej w każdej wsi działała jednostka OSP, a dziś się to zmienia. Druhowie z Wierzbicy mogą działać w pobliskiej, prężnie działającej OSP Leśniowice. (mo)