Zabrakło pieczątki, podpisu?

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach gospodarki wodno-ściekowej składanych przez lokalne samorządy do Regionalnego Programu Operacyjnego. Z naszego regionu w przedbiegach poległy projekty gmin Sawin i Wola Uhruska oraz jeden z dwóch złożonych przez Dorohusk. Urzędnicy się nie popisali.

Działanie 6.4 w ramach RPO zakłada inwestycję w kanalizacje, wodociągi, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Gminy chętnie korzystają z możliwości, którą Unia Europejska daje, by rozbudowywać infrastrukturę wodno-ściekową, bo im więcej osób z niej korzysta, tym niższe mogą być koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W ostatnim konkursie etap formalny przeszły wnioski gmin: Dorohusk (I etap rozbudowy sieci wod.-kan. w Dorohusku), Kamień (ujęcie wody w Rudolfinie), Siedliszcze (przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu), Wierzbica (budowa kanalizacji dla Busówna, Busówna Kolonii, Koziej Góry i Staszyc) i Urszulin (rozbudowa sieci wod.-kan. w Urszulinie, o którą gmina stara się za pośrednictwem Gminnego Zakład Usług Komunalnych). Projekty samorządów przeszły ocenę formalną, a to oznacza, że zakwalifikowały się do oceny merytorycznej i mają spore szanse na dofinansowanie. A w grę wchodzą ogromne pieniądze.
Niestety, z walki o kasę wypadły gminy Sawin i Wola Uhruska a także wniosek składany przez Gminny Zakład Obsługi z Dorohuska. Te trzy projekty przepadły już w przedbiegach – na etapie oceny poprawności przygotowania dokumentacji. A sprawdzano tam np. czy w odpowiednich miejscach znalazły się podpisy i pieczątki albo czy wniosek zawiera wszystkie załączniki. Trochę to niezbyt dobrze świadczy o urzędnikach, którzy przygotowywali wniosek, ale na pocieszenie można dodać, że oceny formalnej nie przeszło w sumie 20 projektów z województwa lubelskiego. (reb)