Zainwestowali w ciśnienie

Gmina Rudnik informuje o zakończeniu prac i oddaniu do użytku przepompowni wody w miejscowości Suche Lipie.

– Realizacja zadania była odpowiedzią na zgłaszane od wielu lat przez część mieszkańców Suchego Lipia problemy związane z niskim ciśnieniem wody w sieci wodociągowej – mówi Dorota Kostek-Portka z gminy Rudnik. Koszt inwestycji wyniósł 157 tys. zł i w całości pochodził ze środków własnych gminy.

– Zakres prac obejmował prace ziemne oraz montaż zestawu zbudowanego z czterech agregatów pompowych połączonych w układzie równoległym kolektorami ssawnym i tłocznym za pośrednictwem wysokiej klasy armatury zwrotnej i odcinającej. Przy okazji prowadzonych prac przeniesiono również skrzynkę elektryczną zlokalizowaną poprzednio tuż przy drodze w miejscu rowu odwadniającego, co stwarzało zagrożenie dla instalacji elektrycznej. (k)