Zakład skasowany, obywatel wyróżniony

Jednomyślnie i bez dyskusji radni gminy Wojsławice podjęli decyzję o likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego. Jednostkę ma przejąć gmina, a jej pracownicy przejdą do ratusza. Jednogłośnie przyjęto też uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Wojsławic Edmundowi Jarosiewiczowi.

Będzie oszczędniej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wojsławice (12.12) radni zdecydowali o likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego. Gmina ma przejąć nieruchomości, zobowiązania i wszystkie środki pieniężne oraz pracowników. Jak tłumaczy Henryk Gołębiowski, wójt Wojsławic, takie rozwiązanie przyniesie gminie oszczędności i pozwoli na lepsze zarządzanie oraz nadzór. Ma to również związek z tym, że od stycznia gmina będzie płatnikiem VAT-u a także z planowaną modernizacją oczyszczalni ścieków i rozbudowy wodociągów.
Jednogłośnie przyjęto też uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej i przyjęcia jego statutu. Placówka ta istnieje w gminie już od dawna, ale podlegała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Dzięki podjętej uchwale kierownik Warsztatów zyska większą niezależność.
– Chodziło o to, aby usprawnić pracę Warsztatów. Warsztaty będą podlegać bezpośrednio Urzędowi Gminy – wyjaśnia wójt Wojsławic.

Tytuł w podzięce

Przyjęto również uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wojsławice mieszkającemu w Gdańsku, pochodzącemu z Wojsławic Edmundowi Jarosiewiczowi. Jak podano w uzasadnieniu, E. Jarosiewicz jest bardzo zaangażowany w sprawy Wojsławic. Lista jego zasług dla gminy jest długa: był m.in. współzałożycielem Koła Miłośników Wojsławic (działa do dziś jako Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic), brał aktywny udział w organizacji rocznic bitwy pod Wojsławicami oraz innych uroczystości, swego czasu utworzył w Wojsławicach zakład produkcji odzieży oraz sklep; przez lata współpracował z Zespołem Szkół Publicznych – przekazał książki do szkolnej biblioteki i współfinansował sztandar drużyny harcerskiej. Od lat wspiera także parafię w Wojsławicach. Przekazał gminie działkę pod dodatkową drogę na cmentarz, a ostatnio sfinansował obraz św. Michała Archanioła, który zdobi szczytową ścianę kościoła. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 18 stycznia, podczas Wigilii Wojsławian. (kw)