Zakładanie koszy lęgowych

Myśliwi z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie w ramach projektu „Pomoc lęgowa dla kaczek” zamontowali w swoim łowisku kosze lęgowe z wikliny. Sztuczne gniazda mogą być zasiedlone przez wszystkie kaczki budujące gniazda otwarte. Projekt zakłada kontrolę zasiedlenia, sukcesu lęgowego i ocenę przyczyn ewentualnych strat lęgowych.

Wiosenne prace w łowiskach

Wraz z nastaniem wiosny w wielu obwodach łowieckich trwają prace porządkowe, remontowe urządzeń łowieckich oraz uzupełnianie soli w lizawkach. (m)