Zaliczki przed dopłatami

Rolnicy, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy, mogą już ubiegać się o odszkodowania. A od 16 października ruszy wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników.

Nabór wniosków o pomoc w związku z klęską suszy rozpoczął się w piątek, 14 września. W pierwszej kolejności o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR do 28 września. Za każdy hektar otrzymają 1 tys. zł, ale pod warunkiem, że rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Rolnicy, którzy ponieśli mniejsze straty w uprawach – od 30 do 70 proc. – będą mogli składać wnioski od 26 września.

Rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku suszy, ma też pomóc wcześniejsza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Komisja Europejska zgodziła się, aby wypłaty ruszyły już 16 października. Ministerstwo rolnictwa zapowiada, że z wypłatą pieniędzy upora się do końca listopada. (bf)