Zamknęli przychodnię dla pań

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Żółkiewce przestała istnieć. Powód? Według dyrektora krasnostawskiego szpitala małe zainteresowanie pacjentek.

Na ostatniej sesji rady powiatu w Krasnymstawie radny Marcin Zając pytał o powody likwidacji poradni położniczo-ginekologicznej w Żółkiewce. 6 grudnia pismem odpowiedział mu Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie, któremu podlegała poradnia. – Działalność poradni położniczo-ginekologicznej w Żółkiewce została zawieszona z uwagi na bardzo małą zgłaszalność pacjentek do poradni, co doprowadziło do znacznego przekroczenia kwoty funkcjonowania w stosunku do uzyskiwanych kwot z Narodowego Funduszu Zdrowia – tłumaczy Jarzębowski.

W 2019 r., do dnia 20 maja, do wspomnianej poradni zgłosiło się 52 osoby, średnio 2,6 pacjentki na jeden dzień pracy przychodni. – W przeliczeniu na refundację z NFZ jest to kwota 88,4 zł. Kwota ta nie jest w stanie pokryć kosztów zatrudnienia personelu wraz z kosztami transportu.

Zaprzestanie przyjmowania pacjentów w przypadku braku zapotrzebowania na świadczenia, w powyższej sytuacji nie stoi w kolizji z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – dodaje. Jarzębowski podkreśla, że o zamiarze likwidacji poradni w Żółkiewce informował już pismem z dnia 8 lutego 2019 r. – Zadeklarowaliśmy przyjmowanie wszystkich pacjentek w poradni położniczo-ginekologicznej w Krasnymstawie – podsumowuje dyrektor SP ZOZ. (kg)