Zanim nazwą, skonsultują

Nowo budowany most na przedłużeniu ulicy Muzycznej i skwer przy dworcu PKP na razie pozostaną bezimienne. Głosami radnych koalicji zdjęto z porządku obrad czwartkowej sesji projekty uchwał grupy radnych PiS nadanie tym obiektom patronów. – Najpierw przeprowadźmy przewidzianą w tej materii procedurę konsultacji społecznych – uzasadniał prezydent Krzysztof Żuk.
Według propozycji radnych PiS most miałby nosić imię rotmistrza Witolda Pileckiego, a skwer imię Wandy Chrostowskiej. Radni koalicji wnieśli jednak na sesji o uprzednie skierowanie wniosku o nadanie patronów do przedyskutowania przez mieszkańców, rady dzielnic i Zespół do Spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych. – Powinniśmy poznać wcześniej ich głos – argumentował zdjęcie z porządku obrad projektów tych uchwał radny Marcin Nowak (Wspólny Lublin), członek wspomnianego Zespołu.
– Rozumiem inicjatywę, ale bez konsultacji społecznych narażamy się mieszkańcom Lublina na zarzut, że pominęliśmy przyjęte ustalenia formalno-prawne – dodaje Krzysztof Żuk, prezydent miasta.BCH