Zapraszamy do sądu

W polskim prawie funkcjonują od lat, a odbywają się najczęściej w sprawach karnych. Wciąż jednak niewiele osób z nich korzysta. Pomóc w rozpowszechnianiu mediacji sądowych ma ich coroczne święto, podczas którego mediatorzy spotykają się z mieszkańcami i udzielają porad.

Konflikty międzyludzkie były, są i będą. Mediacje to próba doprowadzenia do ich rozwiązania w sposób satysfakcjonujący dla obu stron na drodze negocjacji oraz przy udziale tzw. mediatora, czyli osoby bezstronnej i obiektywnej, która łagodzi napięcia i pomaga w wypracowaniu kompromisu. Różnica między mediacjami a procesem polega na tym, że w normalnym procesie obie strony za wszelką cenę starają się wykazać swoje racje i wygrać sprawę, podczas gdy w mediacji chodzi o zawarcie ugody. Bo nie wszystkie spory należy wyjaśniać przed sądem – w większości, przy odrobinie chęci, da się dojść do porozumienia z każdym. A wypracowany na drodze mediacji kompromis dostaje klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Dzięki mediacjom oszczędzamy też czas, pieniądze i nerwy.
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października. W ramach niego od 16-20 października Sąd Rejonowy w Chełmie przygotował spotkania z ekspertami, podczas których będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób można skorzystać z mediacji.

Dyżury w Sądzie Rejonowym w Chełmie, przy al. I AWP 16:

16 i 18 października, godz. 9-12, pokój 16, sędzia SR Katarzyna Sobczyk (udzielanie porad w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu sądowym).
17 i 19 października, godz. 9-12, pokój 31, starszy referendarz sądowy Agnieszka Dubowiecka (udzielanie porad w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu cywilnym).
16-20 października, godz. 9-14, dyżury mediatorów z III Opiniodawczego Zespołu Sądowego Specjalistów SO w Lublinie z/s w Chełmie (udzielanie porad w zakresie stosowania mediacji). (opr. pc)