Zarząd powiatu uzupełniony

Zarząd powiatu w komplecie. Od prawej: starosta Łukasz Reszka, członek zarządu Romuald Gumienniak i wicestarosta Bartłomiej Pejo

Romuald Gumienniak został powołany na członka zarządu Powiatu Świdnickiego. Uchwałę w tej sprawie, choć niejednomyślnie, radni przyjęli na ostatniej sesji. Nowy członek zarządu zastąpił Radosława Brzózkę i będzie odpowiadał za sprawy oświaty, ochrony zdrowia i opiekę społeczną.


Ostatnia sesja Rady Powiatu Świdnickiego odbyła się w ubiegły wtorek, 24 listopada. Już na początku obrad starosta Łukasz Reszka (PiS) zaproponował, aby do porządku włączyć punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Świdnickiego, a później przybliżył radnym postać kandydata. Jak informował, Romuald Gumienniak jest absolwentem zarządzania na KUL-u. Pracował jako nauczyciel, potem przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą, pracował też jako terapeuta w zakładzie opieki zdrowotnej w Lublinie, a także jako handlowiec, następnie przez niemal 25 lat był zatrudniony w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Najpierw jako pracownik organizacyjny w oddziale okręgowym w Lublinie, gdzie kilka lat później pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Następnie, przez 12 lat kierował oddziałem okręgowym w Białymstoku. Ostatnio pracował w ogólnopolskim zarządzie organizacji. Ma też doświadczenie w samorządzie. Był radnym miejskim I i V kadencji w Świdniku oraz radnym Powiatu Świdnickiego. Działa również społecznie. W latach 80. angażował się w działalność tzw. „Solidarności Młodych”. Potem w działalność odradzającego się Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Społecznie pracował także w biurze interwencyjnym dla mieszkańców Świdnika, zorganizowanym przy Komitecie Obywatelskim “Solidarność”. Był jednym z założycieli stowarzyszenia “Wspólnota Świdnicka”, a przez kilka lat przewodniczącym jego zarządu.

– Myślę, że doświadczenie kandydata jest bardzo duże. Jest to osoba, która będzie pełniła obowiązki – można powiedzieć- szefa świdnickiej oświaty i pomocy społecznej, i wierzę, że będzie się z nich świetnie wywiązywać. Rekomenduję tego kandydata z całego serca i proszę o pozytywne głosowanie – przekonywał radnych starosta Reszka i dodawał, że w zarządzie powiatu Romuald Gumienniak przejmie obowiązki Radosława Brzózki, który podejmując pracę w ministerstwie edukacji, gdzie został szefem gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka, stracił funkcję członka powiatu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk (PSL-KO) chciał wiedzieć, czy zaproponowany przez zarząd kandydat ma odpowiednie doświadczenie i pełnił już funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych lub pomocy społecznej. Był też ciekaw, czy jest on członkiem partii politycznej.

– Myślę, że to ważne pytanie i proszę się tu nie doszukiwać drugiego dna – zaznaczał radny.

Z kolei radny Brzózka (KW PiS) podkreślał, że cieszy się, iż jego obowiązki przejmie osoba związana z lokalną społecznością, z pięknym życiorysem, ważnymi dokonaniami i gigantycznym doświadczeniem w zarządzaniu nie tylko na poziomie lokalnym czy regionalnym, ale także ogólnopolskim.

Wątpliwości co do kandydata na członka zarządu miała radna Edyta Lipniowiecka (ŚWS).

– Nie do końca jestem pewna neutralności nowego kandydata ze względu na jego działalność w wymienionych stowarzyszeniach i mam obawy o światopoglądowe podejście w kwestii edukacji. Może warto byłoby, jeżeli jest taka możliwość, żeby głos zabrał sam kandydat i powiedział kilka słów na swój temat. Chciałam też poprzeć to, co mówił pan radny Kołodziejczyk. To doświadczenie w oświacie wydaje się dosyć skromne – mówiła radna.

Poparcie dla kandydatury R. Gumienniaka wyraził za to radny Gustaw Dmowski (PiS), tłumacząc, że jest to osoba, która umie słychać, łączyć różne stanowiska i dogadywać się ze wszystkimi. W podobnym tonie wypowiadał się także radny Tomasz Szydło (PiS), który podkreślał, że ceni sobie szczerość, otwartość na drugiego człowieka i dążenie do porozumienia R. Gumienniaka.

Głos w tej dyskusji zabrał również radny Jakub Osina (ŚWS).

– To oczywiste, że szkoły powinny być neutralne światopoglądowo. Wobec członków zarządu takich wymogów nie ma; oni mogą mieć swoje poglądy. Ale pytanie, czy kandydat w pracy samorządowej jest w stanie abstrahować od swojego światopoglądu tam, gdzie wymagane jest abyśmy mieli do czynienia z neutralnością światopoglądową. Mam nadzieję, że tak będzie – mówił Osina.

Do tych słów odniósł się jeszcze radny Brzózka.

– Pani radna Lipniowiecka i pan radny Osina posługują się terminem neutralność światopoglądowa państwa. Oczywiście w państwie polskim nie ma neutralności światopoglądowej. Nic nie mówi o tym konstytucja ani żaden przepis ustawowy. Konstytucja polska mówi o bezstronności religijnej państwa. I tej zasady starałem się przestrzegać w swojej pracy i tej zasady będzie z całą pewnością przestrzegać każdy roztropny człowiek, który podejmie się tego wyzwania, więc również kandydat, o którym mówimy.

Bo tak jak radny zauważył, w szkole publicznej uczą się dzieci przede wszystkim katolików, których w Polsce jest miażdżąca większość, uczą się też dzieci z rodzin, które pielęgnują inne wyznania chrześcijańskie, niekiedy pojawiają się jednostkowo osoby innych religii, a już niezwykle rzadko pojawiają się osoby wyrastające w rodzinach, gdzie pielęgnuje się wiarę w to, że Boga nie ma. Bezstronność religijna państwa nie oznacza, że osoby, które są przewrażliwione na tym punkcie mogą narzucać katolikom sprawującym funkcje publiczne jakąś cenzurę według swojego pomysłu – mówił R. Brzózka i dodał, że zachęca do umiaru w recenzowaniu kandydata, tym bardziej, że niektórzy z recenzentów, „mimo iż pełnią zaszczytną funkcję radnego, mają dużo skromniejszy dorobek”.

Głos w tej dyskusji zabrał również starosta, który wyjaśnił, że zgłoszony przez niego kandydat nie jest członkiem partii politycznej. Przy okazji wbił też szpilkę swoim oponentom.

– Gwarantuję, że ma większe doświadczenie w sprawach oświaty i pomocy społecznej, niż miał Mariusz Wilk pełniąc funkcję sekretarza czy Jakub Osina pełniąc funkcję członka zarządu – wytykał Ł. Reszka.

– Tylko, że ja się demokratycznie zweryfikowałem – zareagował na te słowa J. Osina.

Ostatecznie za kandydaturą Romualda Gumienniaka na członka zarządu Powiatu Świdnickiego (w głosowaniu tajnym) opowiedziało się 10 radnych, a 7 było przeciw.

(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here