Zarząd z absolutorium

Zarząd Chełmskiego Klubu Sportowego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym dostał absolutorium za 2019 rok. Członkowie klubu przyjęli też sprawozdanie finansowe.

W poniedziałek 22 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w ChKS Chełmianka. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2019 rok, przygotowane przez zarząd klubu. Władze Chełmianki w składzie: Grzegorz Gardziński – prezes oraz Piotr Stępień i Henryk Nowak – wiceprezesi, otrzymały również absolutorium za działalność w 2019 roku. Jak poinformował prezes klubu, Chełmianka obecnie nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

Podczas Walnego prezes Gardziński przedstawił też sprawozdanie merytoryczne z działalności sportowej, omówił również plany na nowy sezon. W zebraniu wzięło udział około 30 osób, oprócz członków zwyczajnych i wspierających, uczestniczyli także sympatycy. Z inicjatywy grupy młodych sympatyków Chełmianki klub będzie inicjował szereg akcji promocyjnych i marketingowych. (mas)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here