Zasiedlenie wolier adaptacyjnych

(9 listopada) Do wolier adaptacyjnych w Turce, Poczekajce i Rudce wsiedlono sto czterdzieści zajęcy przywiezionych z hodowli w okolicy Częstochowy.

Zwierzętom przed wypuszczeniem z klatek podano lekarstwa. Kilka dni wcześniej woliery, wybudowane i wyposażone staraniem chełmskich myśliwych, odebrały służy Urzędu Marszałkowskiego z Lublina. Po okresie adaptacyjnym zające zostaną wypuszczone na wolność. Wtedy zasilą miejscową populację szaraka, zdziesiątkowaną przez chorobę i drapieżniki. Program w okręgu chełmskim realizują: Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie i Koło Łowieckie nr 85 „Sokół” w Chełmie.

 

Polowania hubertowskie w KŁ nr 82

(10 listopada) Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie w obwodzie łowieckim nr 165 w Lesie Skordiów (gm. Dorohusk) zorganizowało polowanie hubertowskie. Uczestniczyło w nim dwudziestu ośmiu nemrodów, w tym diany i goście. Polowano w dwóch grupach. W wyniku pędzeń pozyskano dwa lisy. Królem polowania został Tadeusz Dziedzic. Królem pudlarzy ogłoszono Marcina Kołtuna. Bezpośrednio po udanych łowach wszystkich uczestników polowania zaproszono na biesiadę myśliwską w Bukijowcu.

Dzień jeża

10 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Jeża. Mało kto wie, że to drapieżnik, nie jada jabłek, nie pije mleka, posiada odporność na arszenik, szkodzą mu pestycydy i środki ochrony roślin. Największym zagrożeniem dla populacji jest ruch samochodowy. W czasie nocnych wpraw po żer ginie trudna do oszacowania liczba osobników opiekujących się w tym czasie swoim potomstwem. Na okres zimy zapadają w sen.

Uwaga na łosie!

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne zwracamy się z apelem o szczególną ostrożność i uwagę na przemieszczające się łosie. (m)