Zasilanie łowisk zającem

lowiec chelmski

(3 grudnia) W ramach okręgowego programu zasilania obwodów łowieckich wpuszczono 40 zajęcy kupionych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w hodowli Piotra i Pawła Kleszczewskich w Ważnych Młynach. Zające trafiły do obwodów KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie i KŁ „Soból’ w Warszawie.

Biała sobota w Woli Uhruskiej

(14 grudnia) Już po raz dziesiąty, wspólnym wysiłkiem myśliwych, miejscowych i zaproszonych lekarzy oaz wójta i przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska została zorganizowana w SPZOZ w Woli Uhruskiej Myśliwska biała sobota. Z bezpłatnych badań, porad i konsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów skorzystało kilkadziesiąt osób. Byli: psychiatra, internista oraz kardiolog.

Myśliwska paczka

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia stały się okazją, aby pomoc myśliwych trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Ruda-Huta. Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, mające obwód i dom myśliwych na terenie gminy, włączyło się do akcji „Myśliwska paczka”. W porozumieniu z sołtysem sołectwa Poczekajka wytypowano rodzinę oraz ustalono listę najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych. 11 grudnia przedstawiciele Zarządu Koła przekazali „Myśliwską paczkę” rodzinie z miejscowości Marynin.

Polujemy

– Na terenie gościnnej posesji Piotra Sawoszczuka w Skordiowie (gm. Dorohusk) spotkali się organizatorzy i uczestnicy polowania zbiorowego. Na terenie obwodu łowieckiego nr 165, dzierżawionego przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, polowanie poprowadził Władysław Derkacz. Polowano na dwadzieścia trzy strzelby, bez udziału psów przy pomocy naganki. W wyniku sprawnie przeprowadzonych pędzeń pozyskano jedną sarnę oraz dwa lisy. Dzików nie stwierdzono. Królem polowania został Adam Kępiński.

– W Pograniczu (gm. Dorohusk) spotkali się organizatorzy i uczestnicy polowania zbiorowego w Lesie Andrzejów na terenie obwodu łowieckiego nr 167 dzierżawionego przez KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie. Polowanie zgodnie z planem polowań poprowadził Jan Koguciuk. Polowano na dziewięć strzelb, zgodnie z poleceniem bez udziału psów przy pomocy pięciu osób naganki. Pozyskano sarnę oraz lisa. Dzików nie było. Królem polowania został prowadzący polowanie.

– W Stanisławówce (gm. Dubienka), w obwodzie łowieckim nr 184, na dwudniowym polowaniu zbiorowym spotkali się członkowie Koła Łowieckiego nr 67 „Krogulec” w Lublinie. Poprowadził Krzysztof Horecki – łowczy Koła. Pozyskano dwa jelenie, dwa dziki, dwie sarny oraz lisa.

– Zarząd Koła Łowieckiego nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie informuje, że 9 listopada odbyło się w kole uroczyste polowanie Hubertowskie – na terenie obwodu łowieckiego nr 110. Polowano w dwóch grupach. Łącznie w polowaniu wzięło udział 32 myśliwych w tym jedna Diana. Pozyskano dwa lisy, królem polowania został Franciszek Panasiuk, wicekrólem został Andrzej Łukaszczuk, natomiast królem pudlarzy została Emilia Lenc. (m)