Zasłonić ścianę

Radnemu Jerzemu Jaworskiemu nie podoba się pusta ściana kamienicy naprzeciwko Placu Gdańskiego. Zresztą słusznie. Radny chciałby, aby miasto zawiesiło tam ciekawy baner promujący miasto. Sęk w tym, że kamienica jest prywatna.

– „Gołą” ścianę kamienicy naprzeciwko Placu Gdańskiego należy zasłonić – stwierdził podczas ostatniej sesji radny Jerzy Jaworski. – Można tam zamieścić jakiś ciekawy baner promujący miasto i jego historię.

Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm, odpowiedziała, że kontaktowano się już w tej sprawie z właścicielami kamienicy, ale do porozumienia nie doszło.

– Spotkaliśmy się z właścicielami kamienicy i zadeklarowaliśmy, że możemy tę ścianę zagospodarować – mówiła dyrektor Bajkiewicz-Kaliszczuk. – Mieliśmy dwie propozycje, jedna z nich przewidywała, aby umieścić tam fotografię dawnego Placu Świętego Ducha. Miasto pokryłoby te koszty. Właściciele kamienicy jednak policzyli nam za to, jak za powierzchnię reklamy. To duże pieniądze. (mo)