Zasłużeni dla eksportu

Dziewięć medali „Zasłużony dla Eksportu” wręczono na Gali Exportu (1 lutego) w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Doceniono firmy eksporterskie z całej Polski, w tym dwie z Lubelszczyzny, które skutecznie sprzedają swoje produkty za granicą.
– W ciągu ostatnich 10 lat eksport firm z województwa lubelskiego wzrósł o 100 procent. Do kilkunastu mld zł zwiększyły się zyski z tego tytułu dla regionu – podkreślano w mowach powitalnych. Goszczono tego wieczoru ekspertów z kilku regionów kraju, również z zagranicy. – Jest to w dużej mierze zasługa samych przedsiębiorstw, choć wciąż wiele mają do zrobienia. Dlatego trzeba nam stworzyć korzystniejsze warunki dla obsługi polskich firm za granicą – stwierdził Ryszard Nowak, prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP z siedzibą w Lublinie, organizator spotkania.
Przedsiębiorcy sfery eksportu dowiadują się dziś, że polski urzędnik również zna się na handlu zagranicznym. To może zaskoczyć, ale eksporterzy marzą, by urzędników do tej sfery było jeszcze więcej, szczególnie tych wydelegowanych do kontaktów z firmami – wykazywała w swej prelekcji Agata Czyrsznic-Dobrowolska, radca z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Założenia rządowej konstytucji biznesu przedstawiła w ramach prezentacji, lublinianka, Beata Gorajek, dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Rozwoju. – Dokument ten przewiduje lepsze lepszą organizację pracy przedsiębiorców, pracodawcom daje więcej czasu na prowadzenie firm, zapewnia przyjazną interpretację przepisów, domniemanie uczciwości handlowca, prostsze podatki, prawo pisane językiem przeciętnego przedsiębiorcy.
Producenci z województwa lubelskiego, jako regionu rolniczego, najczęściej eksportujący za granicę warzywa i owoce, nie zyskali większej uwagi organizatorów.
– Przyznając Medal „Zasłużony dla Eksportu” kierowaliśmy się potencjałem firm, wielkością i dynamiką ich eksportu, w szczególności eksportu polskich towarów i usług, także wysokim poziomem innowacyjności w ofercie eksportowej, jak i poziomem samej organizacji eksportu – mówił dr Jacek Sobczak, przewodniczący kapituły Medalu.

Obok niego w tym gremium zasiedli: prof. Roman Jusiak, KUL JP-II, Katarzyna Wilczopolska z Krajowego Stowarzyszenie Eksporterzy RP, Tomasz Małecki – prezes Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Stanisław Więch – prezes spółki CEWAR.
Wyróżnienie to przyznano najpierw w kategorii firm. Oto przedsiębiorstwa i odbierający medale menedżerowie (w kolejności wręczania: IKEA Industry Zbąszynek (woj. lubuskie) – Maciej Walczak, dyr. logistyki; Agram sp. z o.o. (woj. lubelskie) – Dariusz Mróz prezes zarządu; Wielton SA (woj. łódzkie) – Tomasz Balcerzak dyr. ds. komercyjnych; Arsenal PL (woj. podlaskie) – Piotr Grycuk prezes zarządu; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak (woj. świętokrzyskie) – Piotr Krzyszkowski menedżer; Mastermedia (Lublin) – Paweł Wójciak właściciel; spółka AIUT (woj. śląskie).

Z kolei w kategorii osób Medal „Zasłużony dla Eksportu” otrzymali: prof. Eberhard Makosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za dorobek naukowy i propagatorski w dziedzinie eksportu oraz Janusz Stasiak, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie) – za przedsiębiorczość, dobre praktyki i osiągnięciami w tej sferze. Obaj budują zagraniczną markę polskiego jabłka.
Marek Rybołowicz