Zasłużona Jedenastka

Niezwykła uroczystość w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Chełmie. Reprezentanci chełmskich przedszkoli zjechali do „Jedenastki”, aby wziąć udział w III edycji międzyprzedszkolnego konkursu piosenki patriotycznej pod hasłem „Mam biało – czerwone serce”.

 

Podniosłą atmosferę konkursu podkreśliła wizyta niecodziennych gości. Honorowy patronat nad konkursem na polecenie Resortu Obrony Narodowej objął dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Stanisław Czosnek, reprezentowany przez dowódcę dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk Rafała Miecznika. Uroczystość uświetnił występ muzyczny zespołu wojskowego „Face tu Face”. Podczas uroczystości Regina Awtoniuk, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wołyńskiego wręczyła Jadwidze Bednarczyk, dyrektor PM nr 11 w Chełmie odznakę honorową 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, nadaną placówce. Gościom, z którymi przedszkole współpracuje już piąty rok, występ małych artystów bardzo się spodobał. Uroczystość przygotowała Krystyna Łukasik. (mo)