Zasłużone laury

W najnowszym rankingu „Perspektyw” lepiej wypada II LO, choć i „Bronek” znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce szkół na Lubelszczyźnie. Przyzwoity wynik na swoim koncie odnotowało również Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.
W minionym tygodniu miesięcznik „Perspektywy” opublikował kolejny ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Oba świdnickie licea otrzymały brązowe tarcze. Oznacza to, że znalazły się wśród 500 najlepszych placówek tego typu w kraju. W tworzeniu rankingu w przypadku liceów pod uwagę były brane sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz osiągnięcia uczniów na egzaminach z przedmiotów dodatkowych.
Oprócz ogólnopolskiego rankingu równocześnie sporządzono zestawienia z podziałem na województwa. Swoje notowania w tym roku poprawiło II LO im. K.K. Baczyńskiego. W minionym roku szkoła była 31. w zestawieniu wojewódzkim i 453. w rankingu ogólnopolskim. W tym roku przesunęła się na 24. pozycję na Lubelszczyźnie i 348. miejsce w kraju. O punkt w górę „podskoczyło” również I LO im. W. Broniewskiego. W tym roku szkoła została sklasyfikowana na 29. miejscu w województwie i 457. w kraju.
– Cieszymy się z brązowej tarczy i jesteśmy zadowoleni ze swojego wyniku – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku i dodaje, że co roku wiele zależy również od zaangażowania nauczycieli, ale także od chęci i pracy uczniów. – Nie przygotowujemy się specjalnie pod ten ranking, co roku pracujemy normalnie, nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach, zdobywają nagrody w konkursach, nie wszystkie jednak są brane pod uwagę przy sporządzaniu tego zestawienia – tłumaczy.

Miesięcznik „Perspektywy” przygotowuje również oddzielny ranking dla szkół technicznych. W ich przypadku, oprócz laureatów olimpiad, wyników maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, pod uwagę brany jest również egzamin zawodowy. W zestawieniu wojewódzkim znalazła się tylko jedna szkoła z powiatu świdnickiego – jest to Technikum nr 1 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Placówka została sklasyfikowana na 33. miejscu. Oznacza to, że w porównaniu do zeszłego roku awansowała o pięć oczek.
– Nasza sytuacja w rankingu jest ustabilizowana – mówi Anna Goral, dyrektor PCEZ w Świdniku. – Jesteśmy w pierwszej pięćdziesiątce. To cieszy, choć nie przywiązujemy jakiejś szczególnej wagi do tych wyników.
Szefowa PCEZ zastanawia się również nad sensem porównywania szkół technicznych. – W naszym przypadku pod uwagę brane są również wyniki egzaminów zawodowych. Doskonale orientujemy się, że ich trudność bardzo często zależy od tego, w jakiej dziedzinie są przeprowadzane. Zupełnie inaczej wygląda taki egzamin dla technika-mechanika lotniczego czy choćby technika żywienia – tłumaczy Anna Goral.
W minionym roku bardzo dobre miejsce, bo 16., zajęło również Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół w Piaskach. W tym roku placówka w ogóle nie znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce. Taki sam los spotkał Zespół Szkół nr 1. Rok temu Technikum nr 2. działające w ramach zespołu. zostało sklasyfikowane na 50. miejscu w województwie. (kal)