Zastrzyk pieniędzy na przeciwdziałanie epidemii

Starostwo Powiatowe w Świdniku otrzyma ponad 900 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na pomoc powiatowym DPS-om. Z kolei Lubelski Urząd Wojewódzki przekaże starostwu pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla wychowanków rodzin zastępczych.


W sumie do trzech domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatu świdnickiego trafi 911 856 zł. Najwięcej – ponad 493 tys. zł – otrzyma DPS w Świdniku. Placówka w Krzesimowie dostanie ponad 286 tys. zł, a w Wygnanowicach ponad 131 tys. zł.

Pomoc realizowana jest w ramach przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Z tych środków będzie można zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie, czy sfinansować dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że takie placówki jak DPS-y muszą być teraz szczególnie chronione – mówi Łukasz Reszka, starosta powiatu świdnickiego. – Dlatego każde wsparcie, skierowane w ich stronę bardzo nas cieszy. Dzięki otrzymanemu grantowi pracę zyska również kilka osób, które zostaną zatrudnione na czas projektu.

To niejedyna pomoc, jaka trafi do Powiatu Świdnickiego. Wojewoda Lubelski przekazał starostwu blisko 300 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów oraz środków ochrony indywidualnej dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

– Chcemy w ten sposób wzmocnić rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii – mówi Radosław Brzózka, członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. – W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, dzieci otrzymają 61 komputerów.

Za pieniądze z projektu zostaną zakupione także środki ochrony indywidualnej i do dezynfekcji. W planach jest także wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci. Środki pochodzą z dwóch źródeł: krajowego oraz unijnego. (opr. w)