Zaszczytny tytuł Lodołamacza

UMCS zdobył III miejsca w kategorii „Instytucja” w XI edycji konkursu „Lodołamacze”. Uczelnia z Lublina zdobyła statuetkę za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje szereg działań, których celem jest podniesienie jakości życia studentów z niepełnosprawnością. Działania naszej uczelni służą wyrównywaniu szans edukacyjnych tej grupy studentów, a także przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról społecznych, takich jak: pracownik, członek społeczności lokalnej, lider kreujący zmiany w przestrzeni publicznej – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Niepełnosprawni studenci mogą skorzystać m.in. z bezpłatnego transportu, pomocy asystenta, wypożyczalni sprzętu, lektoratu z języka angielskiego. Biorą udział w wyjazdach szkoleniowych i integracyjnych. Na UMCS działa prężnie Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” organizujące wydarzenia, których celem jest integracja środowiska akademickiego wokół potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ważnym obszarem działania UMCS jest również projekt „Przyjazny Uniwersytet”, który stawia sobie za cel dostosowanie uczelnianych procedur do potrzeb osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Uniwersytet realizuje również projekt we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego pt. „Staż w administracji publicznej droga do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością są w nim przygotowywani do poruszania się po otwartym rynku pracy. We współpracy z Fundacją Fuga Mundi UMCS zorganizował Konwent Osób Niepełnosprawnych, którego głównym tematem była aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku akademickim na UMCS studiowało 368 studentów oraz 27 doktorantów z niepełnosprawnościami.
(EM.K.)