Zaufaj Maryi

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września wierni archidiecezji lubelskiej będą mogli uczestniczyć w uroczystościach ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Piesza pielgrzymka z Lublina do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy wyruszy 3 września spod archikatedry po mszy św. o godz. 6.30.
Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble sięga najazdów tatarskich z końca XIII wieku. Kronika parafialna przechowała do dzisiaj opowieść z 1278 roku. Po spustoszeniu Lublina, w pierwszych dniach września, Tatarzy ruszyli ku Wąwolnicy, której powstanie lokalna legenda przypisuje królowi Krakowi. Nazwa miejscowości wywodzi się od „wąwel, wawel”, co oznaczało kiedyś wzgórze otoczone wodą. Bitwy toczyły się w Kęble obok Wąwolnicy. Po nich Tatarzy zgromadzili przy drodze jeńców i wojenne łupy, a pośród nich figurkę Matki Bożej, którą ustawili na przydrożnym kamieniu i z której sobie drwili. Wkrótce jednak najeźdźcy przegrali jedną z dużych bitew, a wtedy nad Matką Bożą ukazała się jasność i figura zaczęła unosić się do góry. Stanęła na lipie na przeciwległej górze, jakby uchodząc z rąk niewiernych. Przerażeni tym faktem Tatarzy rzucili się do ucieczki, łupy zostawili, a liczni jeńcy odzyskali wolność. W miejscu objawienia dziedzic Wąwolnicy Otto Jastrzębczyk zbudował drewnianą kaplicę, w której umieszczono cudowną figurę.

Figura słynąca cudami

Do słynącej cudami świątyni zaczęły ciągnąć pielgrzymki. Wtedy to patronat nad kościółkiem objęli ojcowie benedyktyni, związani z Wąwolnicą od XI w. Widząc, jakich łask doznają pielgrzymi, poinformowali o tym swojego przełożonego ze Świętego Krzyża. O. Chrystyn Mirecki wyjednał w Stolicy Apostolskiej zgodę na przewiezienie cudownej figury do kościoła pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, jako okazalszego miejsca. W dniu 8 września 1700 roku, podczas święta Narodzenia NMP, za zgodą papieża Klemensa XII przeniesiono figurkę z Kębla do kościoła parafialnego w Wąwolnicy.
Dziś w sanktuarium podziwiać można następczynię figurki Matki Bożej Kębelskiej, która zasłynęła cudami. Zachowana do naszych czasów figura pochodzi z ok. 1440 roku. Została wykonana z pnia lipowego o wysokości 85 cm i rozpiętości w najszerszym miejscu 27 cm w nieznanej bliżej pracowni śląskiej lub pomorskiej. Jest dziełem z tzw. cyklu Pięknych Madonn, których prototypem była kamienna rzeźba z Vimpergu. Zgodnie z tym stylem rzeźbę cechuję elegancja w przedstawieniu postaci, subtelny, regularny rysunek twarzy oraz bogactwo i dekoracyjność w układzie szaty. Najistotniejszym w figurze motywem jest prezentacja przez Matkę światu Dzieciątka Jezus. W Kęble do dziś pozostał kamień, na którym stała cudowna figura, otoczony murami nowej współczesnej kaplicy. Projekt jej wybudowania powstał w 30. rocznicę koronacji cudownej figury MB Kębelskiej, a także w 50. rocznicę sakry biskupiej i 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II w 2008 r. Kaplica to wotum dziękczynne za obecność Matki Bożej w Wąwolnicy, za wszystkie łaski udzielane przez Jej pośrednictwo od Boga mieszkańcom i pielgrzymom. Jest to także dziękczynienie za dar Jana Pawła II. Przedtem stała tu uboga kapliczka wybudowana przez ociemniałego starca Franciszka Klempińskiego, który odzyskał wzrok za pośrednictwem MB Kębelskiej.
15 sierpnia 1840 r., za zgodą ówczesnego proboszcza, ks. Jana Patro, postawiono na kamieniu statuę MB z nieistniejącego już kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Po poświęceniu figury na Kęble Franciszek Klempiński odzyskał wzrok.

Cel pielgrzymek

Do Wąwolnicy przybywają pielgrzymi świeccy i duchowni, młodzi i starzy, chorzy i uzdrowieni, strażacy i bezdzietne małżeństwa. Przychodzą, aby modlić się w przeróżnych intencjach dziękczynnych i błagalnych. Wierzą, że ich prośby będą wysłuchane, a jako wyraz tej wiary zostawiają w kaplicy liczne wota. Złota Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej zapełnia się nowymi wpisami. Zawiera ona podziękowania za ocalone życie, odzyskane zdrowie i opiekę Matki Bożej w trudnych sytuacjach. Do sanktuarium przybywają całe rodziny. Przynoszą wszystkie swoje prośby i żale i często, jeśli jest taka wola Boga, wracają tu z wdzięcznością.
W dowód uznania dla sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej św. Jan Paweł II 18 lipca 2001 r. nadał kościołowi pw. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy godność bazyliki mniejszej. Warto tu przypomnieć, że początki wąwolnickiej parafii sięgają XI i pierwszej poł. XII w., zaś pierwsza wzmianka pochodzi z 1325 r. W średniowieczu w Wąwolnicy istniały dwa kościoły parafialne: jeden pw. św. Wojciecha (dawna kaplica MB Kębelskiej) i św. Marii Magdaleny (na terenie obecnej szkoły). Z 1342 r. pochodzi akt erekcji, powołujący do życia w miejsce kaplicy grodowej parafialny kościół św. Wojciecha. Jan Długosz wskazuje jako jego fundatora Kazimierza Wielkiego. Patronat nad kościołem został przekazany w 1458 r. o.o. benedyktynom i trwał do kasaty zakonu w XIX w.

Wielkie święto

Tegoroczne uroczystości poprzedziła, odmawiana od 27 sierpnia po mszy św. porannej, nowenna do MB Kębelskiej. 3 września uroczystej mszy św. na placu Różańcowym o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. bp Ryszard Karpiński. O godz. 20 wierni zobaczą „Chrzest 966” – muzyczną opowieść o najważniejszych wydarzeniach naszego narodu. Następnie o godz. 21 odbędzie się apel jasnogórski, a potem procesja światła do Kębła, gdzie uroczystą mszę św. w miejscu objawień będą celebrowali ks. abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i ks. bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Wierni pójdą tam w procesji ze wzgórza kościelnego, niosąc w dłoniach świece i odmawiając różaniec. Następnie o północy odbędzie się pasterka maryjna w Bazylice prowadzona przez księży rodaków. Potem nastąpi czuwanie modlitewne, w którym weźmie udział: Legion Maryi, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Nieustający Różaniec. Wczesnym rankiem, następnego dnia o 6.30 będą śpiewane „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu”. O 7.00 zaplanowano mszę św. w Bazylice, a o 9.00 figura Matki Bożej Kębelskiej zostanie uroczyście przeniesiona z kaplicy na plac Różańcowy. Mszy św. dla młodzieży o 9.30 będzie przewodniczył ks. bp. Mieczysław Cisło, natomiast sumę pontyfikalną o godz. 12.00 na placu Maryjnym zwanym też Różańcowym, celebrować będą: ks. bp Viliam Judak – biskup Nitry ze Słowacji, ks. abp Stanisław Budzik oraz biskupi: Ryszard Karpiński, Mieczysław Cisło, Artur Miziński i Józef Wróbel. Na placu Różańcowym znajduje się 15 białych krzyży symbolizujących tajemnice różańca. W dziesięciu z nich umieszczono płaskorzeźby z brązu, wyobrażające kolejne części tajemnic różańcowych. Wśród fundatorów stacji są: ks. bp Bolesław Pylak, ks. bp Jan Śrutwa, którego konsekracji dokonał w Wąwolnicy w 1984 r. prymas Polski kardynał Józef Glemp, a który obrał sobie Matkę Bożą Kębelską za Przewodniczkę, a jej wizerunek umieścił w swoim herbie biskupim oraz parafie Bełżyce i Zakrzówek i osoby indywidualne. Krzyże na placu Maryjnym oraz granitowy stały ołtarz na wzgórzu postawione zostały w 1979 roku, kiedy to administratorem parafii w Wąwolnicy, został ks. kanonik Jan Pęzioł. O godz. 14 cudowna figura zostanie odprowadzona do kaplicy, a o godz. 16.30 będzie odmówiony różaniec dziękczynny. Tegoroczne uroczystości zakończą się mszą św. o godz. 17 celebrowaną przez ks. infułata Jana Pęzioła.
W każdą czwartą sobotę miesiąca w sanktuarium MB Kębelskiej odprawiane jest nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała, czyli uzdrowienie wewnętrzne i zewnętrzne człowieka Na mszy św. zbiorowej o godz. 18 błogosławione są leki oraz święcone: woda, sól, olej i dewocjonalia. Intencje można pozostawić w skrzynce w kaplicy lub bezpośrednio przed mszą przynieść do zakrystii. Przed oblicze MB Kębelskiej można więc pielgrzymować praktycznie przez cały rok.
Elżbieta Kasprzycka

Ostatnia koronacja

Od koronacji cudownej figury w 1978 r., która odbyła się w 700-lecie objawień w Kęble, prowadzona jest księga cudów i świadectw. W tej chwili zawiera ona 264 udokumentowane cuda. Ostatni pochodzi z 10 maja br. i dotyczy Aleksandry Dudzińskiej z Grodziska Mazowieckiego – po modlitwie w Wąwolnicy została ona uzdrowiona z czerniaka. Oprócz udokumentowanych cudów większość, to uzdrowienia duchowe, czy inne cudowne doświadczenia osób, które modliły się w przed cudowną figurą, lub odbywały spowiedź w sanktuarium. Znaki i cuda pokazują, jak matka Jezusa troszczy się o swoje dzieci. Koronacja MB Kębelskiej papieskimi koronami była ostatnią koronacją maryjną przed pontyfikatem św. Jana Pawła II. Dokonał jej, za zgodą papieża Pawła VI, ówczesny ordynariusz lubelski, ks. prof. Bolesław Pylak, który ostatnio obchodził 95. urodziny. Zanotowano wtedy między in. cztery całkowite, potwierdzone przez lekarzy, uzdrowienia z choroby nowotworowej.