Zawieszona także jako nauczyciel

Czarne chmury zebrały się nad zawieszoną w obowiązkach dyrektora II LO, Martą Klasurą. Kuratorium oświaty po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 uważa, że Klasura powinna zostać zawieszona jako nauczyciel…

Marta Klasura znalazła się w poważnych tarapatach. Trzy lata temu świętowała wygraną w konkursie na dyrektora II LO. Potem okazji do świętowania było już coraz mniej, a w ostatnich miesiącach nad głową Klasury zebrały się czarne chmury. Wszystko przez to, że nie zapewniła nauczania indywidualnego dla chorego ucznia, mimo wydanego przez poradnię orzeczenia o takiej potrzebie.

Klasura stanęła przed rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim, a ten skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej o ukaranie dyrektor II LO. Komisja ukarała ją naganą z 3-letnim wpisem do akt. Klasura odwołała się do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy ministrze. Jeśli ten podtrzyma decyzję komisji wojewódzkiej, całkowicie utraci ona stanowisko i nie będzie mogła przystąpić do kolejnego konkursu na dyrektora II LO.

Sprawa odwoławcza jeszcze nie odbyła się. Wcześniej jednak prezydent Chełma, Agata Fisz podjęła decyzję o zawieszeniu Marty Klasury w obowiązkach dyrektora do czasu prawomocnego wyjaśnienia całej sprawy. Zawieszona dyrektor zachowała natomiast w szkole godziny lekcyjne.

Tymczasem kuratorium oświaty dokładnie skontrolowało arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 i uznało, że Marta Klasura, zgodnie z przepisami, powinna być też zawieszona jako nauczyciel. – Takie pismo dostaliśmy w ubiegły piątek 5 października. Otrzymała je również zastępująca do czasu wyjaśnienia całej sprawy dyrektora w II LO, Mariola Szynal. Zgodnie z tym, co ustaliło kuratorium, będzie musiała podjąć decyzję o zawieszeniu pani Klasury również w obowiązkach nauczyciela – tłumaczy Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie.

Nauczyciel w okresie zawieszenia dostaje połowę wynagrodzenia. Do czasu wyjaśnienia sprawy nie prowadzi lekcji, nie bierze udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here