Zawodowa szansa na sukces

Zajęcia praktyczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej

Miasto Lublin wspólnie z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa dostosuje kształcenie w szkołach zawodowych do wymagań pracodawców z branży przemysłowej.
Uczniowie z zespołów szkół elektronicznych, energetycznych, transportowo-komunikacyjnych, a także z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego część zajęć spędzą w lubelskich firmach: ABM Greiffenberger, SIPMA, TEWA Temperature Sensors, SIGMA, Elektromontaż Lublin czy Lubelli.


6 listopada prezydent Lublina podpisał list intencyjny z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa w sprawie nawiązania współpracy na rzecz lepszego dostosowania kształcenia zawodowego w Lublinie.

– Od lat budujemy szeroką ofertę szkół zawodowych odpowiadającą potrzebom rynku pracy, jak i zainteresowań młodzieży. Aktywnie pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów oświatowych, współpracując z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wsparcie dla szkół obejmie 3-letni okres współpracy z partnerem biznesowym. – Jako praktycy biznesowi wiemy, jak ważna jest jakość kształcenia. Korzystając z najnowszych technologii przemysłowych oraz doświadczenia specjalistów, podniesiemy umiejętności oraz kwalifikacje absolwentów szkół technicznych, przygotowując ich do wejścia na rynek pracy – mówi Robert Bronisz, prezes Zarządu Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. – Liczymy na to, że negatywny stereotyp dotyczący szkolnictwa zawodowego zostanie zniwelowany i przekona o tym, że w Lublinie istnieje wysoko rozwinięty przemysł, w którym z sukcesem można rozwijać swoją karierę zawodową – dodaje.

Praktyka przede wszystkim

Ważną zmianą w nauczaniu będzie zsynchronizowanie staży zawodowych i praktyk. Uczniowie skorzystają także z „Akademii Kompetencji Przyszłości”, gdzie nauczą się innowacyjnego i krytycznego myślenia czy rozwiązywania zagadnień problemowych, a także zdobędą umiejętności społeczne, takie jak umiejętność pracy w grupie czy bycia liderem. Nauczyciele skorzystają z nowoczesnych aplikacji do diagnozowania predyspozycji zawodowych.

Miasto stawia też na jak najwcześniejsze zainteresowanie nauką zawodów, dlatego w ramach projektu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych razem z rodzicami odwiedzą lubelskie zakłady produkcyjne i przyjrzą się, jak wygląda praca w danym zawodzie. Szkoły techniczne i zawodowe biorące udział w projekcie dostaną unijne dofinansowanie na doposażenie zawodowych pracowni i warsztatów. Dodatkowo przewidziano kursy pedagogiczne i metodyki nauczania zawodu dla pracowników lubelskich firm, którzy będą mogli uzupełnić kadrę zawodową w szkołach.

Ratusz intensywnie stara się o środki na kształcenie zawodowe – dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w okresie programowania 2014-2020 Miasto Lublin otrzymało dofinansowanie na realizację 7 projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego oraz wzmacniających kompetencje kluczowe wśród uczniów. Wartość projektów ogółem wynosi ponad 36 mln zł, w tym wartość 2 projektów infrastrukturalnych ponad 14 mln zł oraz 5 projektów nie inwestycyjnych o wartości blisko 22 mln zł.

W lubelskich szkołach można nauczyć się 49 zawodów. Wiele z nich to branże, w których intensywnie poszukiwani są pracownicy.

Emilia Kalwińska