Zawyżają średnią

– Ostatnia reforma kształcenia zawodowego wprowadziła istotne zmiany do systemu egzaminacyjnego – mówi Eugeniusz Omelczuk, dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. – Dotychczasowy egzamin odbywający się w czerwcu po ukończeniu szkoły zastąpiony został egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, które odbywają się w trakcie nauki – dodaje dyrektor. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna w ZSZ nr 1 we Włodawie od początku reformy realizowana jest w wersji elektronicznej. Tą nowoczesną, bardzo chwaloną przez uczniów formę egzaminu, stosują tylko nieliczne szkoły Lubelszczyzny. W części praktycznej egzaminu, w zależności od kwalifikacji, uczeń przygotowuje dokumentację, wyrób lub świadczy usługę, np. wymienia elementy układu hamulcowego samochodu. Na wysokie wyniki egzaminów wpływ mają też zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna, będąca obiektem szczególnych starań dyrektora E. Omelczuka. (pk)