Zażegnają społeczny marazm?

Zakończyła się rejestracja kandydatów do Rady Dzielnicy Rury. Ponowne wybory odbędą się 4 czerwca. Wybrani radni pourzędują dwa lata, kończąc kadencje poprzedniej rady rozwiązanej w lutym br. przez Prezydenta Krzysztofa Żuka. Do obsadzenia jest 21 mandatów.


Do kompetencji rady dzielnicy należy m.in. podział rezerwy celowej, wynoszącej 129 tysięcy złotych oraz rozwiązywanie problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami, przyjmowanie wniosków i skarg dotyczących spraw dzielnicy czy współpraca z komisjami i radnymi rady miasta. Do rady mogą kandydować jedynie osoby pełnoletnie, swoją rolę wykonują społecznie. Czerwcowe głosowanie odbędzie się w sześciu obwodach, w obwodzie nr 7 obejmującym ulice m.in. Brzeskiej , Emancypantek, Faraona , Ochockiego i Rzeckiego wyborów nie będzie, bo zgłosiła się taka sama liczba kandydatów jak miejsc (3 mandaty). Do obsadzenia pozostało 18 mandatów. Głosowanie będzie przeprowadzone w lokalach wyborczych znajdujących się w szkołach podstawowych (nr. 3; 29; 38) przedszkolu nr 49, na Wydziale Mechanicznym Lubelskiej Politechniki i w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” . Lokale mają być czynne w godzinach 8.00-22.00.
Poprzednia rada została rozwiązana z powodu wewnętrznego sporu radnych i rezygnacji z funkcji przewodniczącej zarządu dzielnicy oraz mandatu radnej dzielnicowej Anny Wojciechowskiej (wrzesień 2016). Miesiąc później swój mandat złożył również przewodniczący rady dzielnicy Rury. Po jego odejściu pozostali członkowie Rady Dzielnicy Rury powinni wybrać ze swojego grona nowy zarząd. Tak się jednak przez ponad trzy miesiące nie stało. Niedopełnienie tej kwestii formalnej zmusiło prezydenta Lublina do interwencji. Po raz pierwszy w historii miasta doszło do rozwiązania całej rady dzielnicy. Jeżeli po czerwcowych wyborach rada dzielnicy w dalszym ciągu nie będzie w stanie wybrać zarządu, zostanie rozwiązana bez kolejnych wyborów. Aby kandydujący na przewodniczącego zarządu dzielnicy uzyskał poparcie, musi zdobyć większość, czyli 11 głosów wśród innych radnych dzielnicy „Rury”. (EM.K.)

W ponownych wyborach do Rady Dzielnicy Rury zarządzonych na dzień

4 czerwca 2017 r. zarejestrowało się 33 kandydatów. Kandydaci do Rady Dzielnicy Rury :
Z obwodu nr 1 (liczba mandatów 2): Ewa Teresa Bis (53lata); Elżbieta Magdalena Szczygieł– Mitrus (32 l.); Piotr Leszek Szymański (49 l.); Karol Wicher (28 l. ).
Z obwodu nr 2 (liczba mandatów 4): Anna Paulina Białek (30 l. ); Aldona Violetta Siejko (57 l.); Damian Maciej Siejko (27 l.); Małgorzata Anna Wasek (53 l.); Grzegorz Adam Wierzchowski (27 l.); Michał Zacz (35 l.).
Z obwodu nr 3(liczba mandatów 2) : Katarzyna Agata Bauer (52 l. ); Piotr Marek Lewczyński (57 l.); Emilia Eliza Lipińska (32 l. ); Anna Katarzyna Sikorska (50 l.).
Z obwodu nr 4 (liczba mandatów 4): Grzegorz Andrzej Błaszczuk (51 l.); Tomasz Emanuel Dąbski (42 l.); Lucyna Fryc (69 l. ); Andrzej Grzegorz Gołacki (34 l. ); Piotr Górski (28 l. ); Tomasz Jerzy Izbicki (64 l.); Karolina Agnieszka Lato (32 l. ).
Z obwodu nr 5 (liczba mandatów 3): Jacek Figarski (43 l. ); Andrzej Gil (53 l.); Jarosław Jagitka (35 l.); Anna Maria Modzelewska – Kolasa (68 l.); Andrzej Eugeniusz Pawlik (58 l.).
Z obwodu nr 6 (liczba mandatów 3): Piotr Józef Gacewski (55 l); Jacek Mirosław Kmieć (59 l.); Grzegorz Władysław Matejak (43 l.); Dariusz Roman Sadowski (47 l.).
Z obwodu nr 7 bez głosowania (3 mandaty): Katarzyna Kosobudzka (40 l.); Jerzy Leszek Król (66 l.); Monika Kwiatkowska (40 l.).