Zbadają niezwykłe bakterie

Dr Agata Starosta otrzymała grant w ramach konkursu w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Będzie ona realizować projekt w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku (ECOTECH-COMPLEX).

Dr Agata Starosta

Dr Agata Starosta (pracownik Newcastle University) będzie prowadziła badania mające na celu pokazanie zmiennej natury rybosomów bakteryjnych, tzw. wyspecjalizowanych rybosomów. – Używając nowoczesnych metod z dziedziny biologii molekularnej, biochemii i biologii strukturalnej, zespół pani doktor będzie badać aparat translacyjny, a przede wszystkim jego zmiany, w trakcie cyklu życiowego bakterii Bacillus subtilis – informuje Katarzyna Kozielewicz  z Biura Prasowego UMCS. – Bakteria ta ma niezwykłe właściwości, ponieważ tworzy formy przetrwalnikowe, tzw. spory, które są odporne na wszelkie formy dezynfekcji i są w stanie przeżyć bardzo wysokie oraz niskie temperatury, promieniowanie jonizujące czy wpływ silnych chemikaliów.
Badania zespołu kierowanego przez dr. Starostę będą ukierunkowane na analizę cyklu życiowego B. subtilis, ze szczególnym uwzględnieniem procesu translacji, a przede wszystkim identyfikacji i roli wyspecjalizowanych rybosomów. Szczególny nacisk zostanie położony na znalezienie czynników, które są niezbędne do funkcjonowania spor, ponieważ może to doprowadzić do opracowania nowych antybiotyków.
Granty w łącznej wysokości 25,6 mln złotych zdobyło trzynaścioro młodych badaczek i badaczy. Są one finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

MG