Zbierz podpisy i zabierz głos

W debacie na pewno wezmą udział przedstawiciele Fundacji Wolności. Jej prezes Krzysztof Jakubowski złożył już w ratuszu niezbędne do tego podpisy 50 mieszkańców

Na czwartkowej sesji rady miasta 27 czerwca mieszkańcy będą mogli wziąć udział w dyskusji nad tzw. raportem o stanie gminy. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów i najpóźniej do środy złożyć je w ratuszu. Głos zabierze maksymalnie 15 osób, chyba że radni zgodzą się udzielić go większej liczbie mówców.


Raport o stanie gminy to nowe narzędzie wprowadzone na mocy Ustawy o samorządzie gminy. 27 czerwca prezydent Krzysztof Żuk przedstawi go radnym i mieszkańcom. Raport zawiera m.in. sprawozdanie z realizowanych strategii, realizacji uchwał i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy, do czego zachęca Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

– Aby wziąć udział w dyskusji wystarczy zebrać 50 podpisów i złożyć je najpóźniej dzień przed sesją przewodniczącemu rady miasta. Wykorzystajmy tę szansę – namawia Jakubowski. Głos zabierze maksymalnie 15 osób, chyba że radni zgodzą się udzielić głosu większej liczbie mówców. Decyduje kolejność zgłoszeń.

K. Jakubowski złożył podpisy w ubiegłym tygodniu. – W czasie debaty chcę zapytać m.in. o realizację uchwał rady miasta, uchwał intencyjnych i uchwal obywatelskich – dodaje. Podpisy złożył też Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego. Zgodnie z ustawą „po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi (w przypadku Lublina chodzi o prezydenta Krzysztofa Żuka – przyp. aut.) wotum zaufania, a uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”. Grzegorz Rekiel