Zdalnie do kardiologa

Chełmski szpital, jako jedyny w województwie lubelskim, wdraża zdalne konsultacje kardiologiczne. Projekt, w którym szpital jest partnerem, ma ułatwić pacjentom dostęp do specjalistów i skrócić ich drogę do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie jest szpitalem partnerskim w ramach projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”. W projekcie bierze udział zaledwie 20 placówek medycznych w Polsce. A chełmski szpital jest jedynym z województwa lubelskiego.

Oddział Kardiologiczny chełmskiego szpitala realizuje duży zakres procedur diagnostycznych i terapeutycznych chorób serca, począwszy od zaburzeń rytmu, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i choroby wieńcowej, po wykonywanie zaawansowanych zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. Dysponuje wyszkoloną kadrą doświadczonych specjalistów, którzy stale podnoszą kwalifikacje. Zakres działalności oddziału rozszerzył się dzięki nawiązaniu współpracy ze specjalistami z innych ośrodków.

W ramach realizacji projektu szpital podpisał umowę z Ośrodkiem Wiodącym, tj. Narodowym Instytutem Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym. Ośrodek będzie służył pomocą doradczą lekarzom udzielającym świadczeń ambulatoryjnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Konsultacje te będą obywały się z użyciem platformy telemedycznej. A przypadkach wymagających szczególnego doświadczenia w zakresie procedur, których wykonanie nie jest możliwe na miejscu, istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami z czterech Ośrodków Wiodących: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Narodowego Instytutu Kardiologii oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – informuje dyrekcja chełmskiej lecznicy.

Program ma na celu nie tylko poprawę jakości świadczeń z zakresu kardiologii, ale ułatwienie dostępu i skrócenie drogi pacjentów do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności. W ramach realizacji programu pracownicy szpitala przejdą szkolenia z zakresu obsługi Platformy telemedycznej oraz możliwości wykorzystania jej funkcjonalności do konsultacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych. (bf)

News will be here