Zdekomunizują Kruczkowskiego

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego z ulicy Róży Wiatrów oficjalnie zmieni patrona. Na najbliższej, czwartkowej, sesji nad uchwałą o nowym patronie pochylą się radni.


Gdyby nie nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu, obowiązująca od 21 października ubiegłego roku, szkoła zmiany patrona prawdopodobnie by nie rozważała. Decyzja o nadaniu placówce nowego imienia została skonsultowana z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Szkołę czeka m.in. wymiana pieczątek, tablic i dokumentów. To jedyny taki przypadek w Lublinie. Autora dawnej szkolnej lektury, dramatu „Niemcy”, pisarza, publicystę, działacza PZPR, członka Rady Państwa PRL i Prezydium Frontu Jedności Narodowej zastąpi nowy patron.

Na wniosek wszystkich organów statutowych szkoły SP nr 40 nosić ma nazwę „Lubelskiego Lipca 80”. – Myślę, że to dobry wybór na patrona dla dzieci i młodzieży. Jest to wydarzenie związane nie tylko z Lublinem i regionem, ale i najbliższym otoczeniem szkoły. To w zakładach pracy w naszym mieście rozpoczęły się strajki, które poprzedziły wydarzenia sierpnia 80. roku na Wybrzeżu – tłumaczy Ewa Sadowska, dyrektor SP nr 40. Jak dodaje, szkoła już teraz przygotowuje młodzież do przyjęcia nowego patrona m.in. przez wystawę IPN „Jak narodziła się idea Solidarności, czyli znaczenie Lubelskiego Lipca 80”. W planach są m.in. spotkania ze świadkami historii, wspólne przygotowywanie przez uczniów mapy miasta z zaznaczonymi zakładami strajkującymi w 1980 roku w Lublinie i gry historyczne dotyczące lipcowych wydarzeń.

W dzielnicy Za Cukrownią jest już ulica Lubelskiego Lipca 80. Tę nazwę  nosi też rondo na Klinie, tuż przy Galerii Gala,  na skrzyżowaniu alei Unii Lubelskiej, Alei Zygmuntowskich, ulicy Fabrycznej i ulicy Lubelskiego Lipca 80. (EM.K.)