Ze skargą na sąsiada i na urzędnika

Zażalenia w sprawie inwestycji i zbyt zawiłych urzędniczych pism, skargi na sąsiada oraz na urzędników. Z takimi zgłoszeniami chełmianie przychodzą do rzecznika praw mieszkańców. Wkrótce wprowadzony będzie nowy sposób zbierania informacji dotyczącej satysfakcji interesantów.

Stanowisko rzecznika praw mieszkańców to w chełmskim ratuszu nowość. Do jego zadań należy m.in. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez urzędników obsługujących interesantów, badanie satysfakcji petentów ze świadczonych przez urząd usług, czynności wyjaśniające w sprawach przyjęć interesantów oraz składanych przez nich skarg i zażaleń. Miasto kilkakrotnie ogłaszało rekrutację na rzecznika praw mieszkańców, ale albo kandydatów nie było, albo nie spełniali oczekiwań. W końcu obsadzono to stanowisko. Od 1 września br. rzecznikiem praw mieszkańców jest Magdalena Mazurkiewicz.

– We wrześniu 2022 roku do rzecznika praw mieszkańców zgłaszały się osoby zarówno zadowolone z pracy Urzędu Miasta Chełm, jak i osoby, które pomimo załatwienia sprawy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przez Urząd Miasta Chełm, poczuły, że ich oczekiwania nie zostały zaspokojone – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Skargi i zażalenia składane do rzecznika praw mieszkańców, które napłynęły we wrześniu dotyczyły między innymi obsługi klienta oraz formy załatwienia sprawy.

Przy czym, wśród tych wniosków znalazły się także treści dotyczące pracy jednostek podległych Urzędowi Miasta Chełm. Wnioski te składane były zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Było ich łącznie trzynaście, z czego tylko jeden był zasadny. Jeżeli chodzi o treść zażaleń, dotyczyły między innymi obecnie realizowanych inwestycji na terenie miasta Chełm (7 szt.), jedna w sprawie interwencji dotyczącej włączenia ogrzewania; poza tym wnioski i uwagi dotyczące pracy urzędu i obsługi klienta (4 szt.). Pozostałe sprawy, wnioski, zażalenia po wyjaśnieniu, rozmowach z pracownikami okazały się bezzasadne.

Gabinet Prezydenta Chełma informuje, że wielu mieszkańców zgłasza się z prośbami o radę w związku z zawiłymi dla nich treściami pism i procedur urzędowych, bo rzecznik praw mieszkańców pomaga w rozwiązywaniu również takich problemów.

– Wśród często zgłaszających się chełmian są osoby toczące spory i konflikty sąsiedzkie – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – W takich przypadkach zalecamy szczerą rozmowę i usprawnienie komunikacji międzysąsiedzkiej. Sprawy te nie dotyczyły pracy urzędu miasta. W ramach pracy rzecznik praw mieszkańców bada również satysfakcję interesantów. Został przygotowany nowy model zbierania informacji dotyczących satysfakcji klientów.

Obecnie trwają ostatnie prace nad przekazaniem tego narzędzia do informacji publicznej. Docelowo będzie to badanie ciągłe, a zebrane informacje będą przekazywane do informacji publicznej, po spełnieniu założonej próby badawczej. Warto również dodać, że we wrześniu br. do rzecznika praw mieszkańców wpłynęło jedenaście pochwał od mieszkańców, którzy są zadowoleni z pracy urzędu miasta. (mo)