Zebrania w kołach

Kolejne koła ustaliły terminy zebrań sprawozdawczych członków. Koło PZW Złota Rybka w Białce – 3 lutego (sobota) o godz. 16.00 w Gorzkowie ul. Partyzantów 1 (budynek dawnego GS),Koło PZW Zakład Karny – 22 lutego (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy Zakładu Karnego przy ul. Kolejowej 112 w Chełmie, Koło PZW Dubienka – 25 lutego (niedziela) o godz. 10.00 w Remizie OSP w Dubience, Koło PZW Rejowiec Fabryczny Miasto – 25 lutego o godz. 10.00 w „kotłowni” przy ul. Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym, Koło PZW Sandacz w Siennicy Różanej – 4 marca (niedziela) – o godz. 10.00 w Domu Kultury w Siennicy Różanej.
Przypominamy, że w najbliższy weekend oprócz wspomnianego wyżej zebrania w Kole PZW Złota Rybka w Białce odbędą się zebrania: 3 lutego – PKS Chełm, godz. 15.30, ul. Hutnicza 3; 4 lutego – Koło PZW Włodawa, godz. 10.00 w UM Włodawa, Koło Wierzbica – Pasja – godz. 11.00 w świetlicy UG Wierzbica, ChSM – godz. 10.00 w Klubie Seniora przy ul. Piłsudskiego w Chełmie, Środowiskowe – godz. 14.00 w sali katechetycznej Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, Koło Łopiennik – godz. 12.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 20, Koło PZW Brzana – godz. 10.00 w Hotelu Duet przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie.

Zasiadki karpiowe na zb. Wytyczno

Od ubiegłego roku istnieje możliwość połowów wędkarskich z brzegów zbiornika Wytyczno organizowanych przez grupy wędkarzy. Realizując wnioski kierowane przez grupy karpiowe z prośbą o udostępnienie do połowów wędkarskich brzegów zbiornika Zarząd Okręgu po ustaleniach z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie określił w regulaminie zasady korzystania z łowiska. Każde wędkowanie może się odbywać po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez dyrektora biura Okręgu PZW w Chełmie, na podstawie wniosku zawierającego imienną listę uczestników, wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę wraz z telefonem kontaktowym oraz określenie okresu połowów (maksymalnie na 7 dni). W jednym czasie na zbiorniku nie może przebywać więcej niż 3 grupy wędkujących liczących od 3 do 8 osób. Jedna grupa wędkarzy może zająć maksymalnie 300 mb brzegu. Obowiązują następujące zakazy: 1) wjazdu pojazdami na groblę zbiornika, 2) wywożenia zestawów na odległość większą niż 150 mb., 3) palenia ognisk na terenie zbiornika licząc od lustra wody do rowu opaskowego. Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wydawania zezwoleń w okresie wykonywania prac konserwacyjnych na grobli. Prawo do kontroli wędkujących posiadają: przedstawiciele W.Z.M. i U.W., przedstawiciele ZO PZW w Chełmie, państwowa i społeczna straż rybacka oraz policja. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi ustaleniami obowiązuje regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych na terenie Okręgu Chełmskiego. Regulamin korzystania ze zbiornika przez grupy wędkarzy zawarto w zezwoleniu na amatorski połów ryb, które otrzymuje każdy wędkarz przy opłacaniu składek. W przypadkach naruszenia postanowień regulaminu przez wędkujących cała grupa jest pozbawiona możliwości wędkowania, a uzyskanie ponownego zezwolenia jest możliwe po upływie roku po wyjaśnieniu okoliczności incydentu. W sprawach spornych pomocą służy prezes koła PZW w Urszulinie.  (kd)