Żeby nie zgubić dzieci w sieci

Marcin Magier, radny ze Świdnika

Najmłodszy świdnicki radny Marcin Magier (Klub Burmistrza Waldemara Jaksona) został powołany do Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Elitarny zespół liczy 30 specjalistów, w tym dwie osoby z Lubelszczyzny.


Wspomnianą grupę utworzono z inicjatywy Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji od podpisania 1 października 2019 r. Deklaracji Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnowali ją: Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele władz państwowych, mediów, firm technologicznych i telekomunikacyjnych. Priorytetem pracy grupy doradczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu najmłodszych użytkowników i chronienie ich przed szkodliwymi treściami w sieci.

W planach jest też organizacja kampanii, które będą zwracać uwagę na dobre strony Internetu i jego wartościowe treści. Zostanie też opracowany sposób szybkiej wymiany informacji pomiędzy dostawcami Internetu a odpowiednimi instytucjami, które będą błyskawicznie dostawać sygnały o niebezpieczeństwie, a za zagrożenia uznano m.in. tzw. patostreamy, gdzie epatuje się odbiorców scenami przemocy fizycznej, pornografią i zachęca do nadużywania alkoholu.

Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi już kampanię internetową „Nie zgub dziecka w sieci” w ramach, której na stronie ministerstwa zamieszczane są np. porady dla rodziców, filmy, nagrania na żywo gdzie można porozmawiać z ekspertami i adresy, pod które można zgłosić nielegalne treści, incydenty i znaleźć telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

W grupie roboczej pracuje ok. 30 osób z całej Polski. Z Lubelszczyzny, a dokładniej z Lublina w grupie jest jeszcze mecenas Marcin Bień, który specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i jednostek sektora finansów publicznych.

Zdaniem radnego Magiera najmłodsi często nie są świadomi zagrożeń wynikających z nieograniczonego dostępu do Internetu oraz z korzystania z sieci bez kontroli rodziców.

– Działając w grupie doradczej stawiam sobie za cel uświadamianie zarówno dzieci, jak i ich rodziców na temat istniejących zagrożeń i sposobów jak korzystać z dobrodziejstw sieci w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Jestem przekonany, iż dzięki zaproponowanym rozwiązaniom Internet stanie się miejscem znacznie bardziej przyjaznym dla najmłodszych użytkowników – mówi Marcin Magier – Doświadczenia zebrane w trakcie prac grupy zamierzam przenieść na grunt samorządowy, zapraszając do współpracy władze Miasta Świdnik, dyrektorów świdnickich szkół, lokalnych pedagogów, psychologów i inne osoby pracujące z młodymi ludźmi.

Marcin Magier skończył I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, studiował „Bezpieczeństwo Lotnicze” na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie” na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Teraz jest doradcą parlamentarnym ds. społecznych w Biurze Poselskim Artura Sobonia, a od 2018 roku jest radnym miejskim Świdnika.

Oprócz tego jest ambasadorem portalu informacyjnego „Wlubelskim.pl”, specjalistą ds. ochrony informacji i obiektów Polskiej Spółki Gazownictwa i należy do grupy roboczej ds. Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Województwie Lubelskim w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Ma 29 lat.JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here