Zgłoszono tylko 6 maluszków

Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Sierocej nie będzie już „zerówki”

Z powodu niewielkiego zainteresowania rodziców lubelski ratusz zdecydował o likwidacji od przyszłego roku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Sierocej. Zerówka działała w tej placówce od lat i część rodziców jest niezadowolona z takiej decyzji.

– W ostatnim czasie dotarł do nas dramatyczny apel rodziców, których dzieci tam uczęszczają. Zasadność przedstawionych przez nich argumentów jest na tyle głęboka, że osobiście nie mamy wątpliwości, co do konieczności zmiany decyzji Urzędu Miasta Lublin w tym względzie. Uważamy, że podjęcie kroków w tym kierunku spowoduje poważny uszczerbek w funkcjonowaniu placówki – napisali w interpelacji do prezydenta miasta radni prezydenckiego klubu: Maja Zaborowska i Marcin Nowak.

Miasto planowało pozostawienie oddziału przedszkolnego w tej szkole. – W przyszłym roku szkolnym w SP nr 25 był uwzględniany zerówkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Liczba zgłoszonych w rekrutacji dzieci jest jednak niewystarczająca. Zgłoszonych zostało łącznie sześcioro dzieci – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Miasto nie przesądza jeszcze ostatecznej decyzji w tej kwestii, gdyż zostanie ona podjęta pod koniec wakacji. Szanse na zmianę obecnego stanowiska są jednak niewielkie, ponieważ szkoła nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej. – Nadal istnieje możliwość uruchomienia takiego oddziału w SP nr 25, ale w sytuacji zgłoszenia przynajmniej 22 dzieci. Rodziców poinformowano o dostępnych miejscach w innych placówkach, kierując się między innymi adresem zamieszkania dziecka oraz indywidualnymi potrzebami rodziców – wyjaśnia Monika Głazik.

Pomimo planowanej likwidacji zerówki w szkole przy ul. Sierocej nie ma w najbliższym czasie perspektyw na uruchomienie podobnego oddziału w sąsiedniej podstawówce przy ul. Szkolnej. Taki pomysł sygnalizowali w ubiegłym roku niektórzy rodzice oraz miejscy radni. – Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie przy ul. Szkolnej nie jest ujęta w sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wyjaśnia przedstawicielka Urzędu Miasta Lublin.

Marek Kościuk