Zgonów więcej, niż urodzeń

W prawie wszystkich gminach powiatu chełmskiego w ubiegłym roku odnotowano więcej zgonów, niż urodzeń. Jedynym wyjątkiem jest gmina Kamień, gdzie te statystyki wyglądają odwrotnie.

Badania przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że przyrost naturalny w kraju jest ujemny. Tak jest już od kilku lat, a nasz powiat nie jest wyjątkiem. W największej z gmin powiatu chełmskiego – gminie Chełm (na koniec 2016 r. liczyła ona 14 404 mieszkańców). W ciągu ubiegłego roku na świat przyszło 140 nowych mieszkańców, a zmarło 152 osoby. W Siedliszczu, drugim pod względem ilości mieszkańców (na koniec roku wg danych USC było ich 6 858) urodziło się 61 dzieci, a 72 osoby zmarło. W trzecim w kolejności pod względem wielkości Dorohusku (6 516 mieszkańców plus 99 zameldowanych na pobyt czasowy) urodziło się 50 dzieci, a zmarło 94 osoby.
Jednak najwięcej urodzeń spośród wszystkich gmin powiatu chełmskiego w ubiegłym roku odnotowała gmina Sawin (ogólna liczba mieszkańców gminy 5 733). Było ich 70, a zgonów 78. Na drugim biegunie są Białopole i Dubienka – dwie najmniejsze gminy w powiecie liczące odpowiednio – 3 096 i 2 451 mieszkańców. Tamtejsze USC zarejestrowały w 2016 roku po 19 urodzeń i 37 zgonów. Jedyną gminą w powiecie z dodatnim przyrostem naturalnym jest gmina Kamień, gdzie w 2016 roku na świat przyszło 50 dzieci, a zmarło 33 osoby. Ogólna liczba mieszkańców na koniec 2016 roku w Kamieniu wyniosła wyniosła 4 174. (kw)

A tak przedstawiają się pozostałe gminy w liczbach:

Gmina Leśniowice – ogólna liczba mieszkańców na koniec 2016 – 3 799 (z pobytem czasowym 3839), urodzeń – 25, zgony – 58,
Rejowiec – ogólna liczba – 6 277, urodzeń – 46, zgony – 75,
Rejowiec Fabryczny – ogólna liczba – 4 404, urodzeń – 36, zgony – 52,
Rejowiec Fabryczny (gmina) – ogólna liczba – 4 305, urodzenia – 40, zgony- 63
Ruda-Huta – ogólna liczba – 4 620, urodzeń – 38, zgony – 68,
Gmina Wierzbica – ogólna liczba – 5 238, urodzeń – 45, zgony – 53,
Gmina Wojsławice – ogólna liczba – 3 930, urodzeń – 31, zgony – 31,
Gmina Żmudź – ogólna liczba 3 248, urodzeń – 35, zgonów – 41.