Zielona enklawa między osiedlami

Po kilkumiesięcznych konsultacjach społecznych opracowano koncepcję zagospodarowania Wąwozu Pokoleń pomiędzy ulicami T. Zana, Nowomiejską i Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
W trakcie konsultacji, prowadzonych przez lubelską fundację „Teren Otwarty”, zgłoszono 28 pomysłów. Wszystkim mieszkańcom zależało na pozostawieniu zielonej enklawy. W przedstawionej przez Magdalenę Zaworską z fundacji „Teren Otwarty” koncepcji zagospodarowania wąwozu podzielono go na kilka stref.


„Strefa Ciszy” w środkowej części wąwozu zachowa dotychczasowy leśny charakter. Zostanie wzbogacona elementami małej architektury: siedziskami, punktami obserwacji przyrody, poidełkami dla zwierząt. Będzie tam polana z miejscami do biwakowania i siedziskami. „Strefa Rekreacji i Zabawy” (w pobliżu siłowni „Paco”) – przestrzenią z naturalnym placem zabaw, miejscami do leżakowania, gier i zabaw zespołowych. W „Strefie Sportu” w pobliżu stoku „Globus” pojawią się urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Projektanci, zgodnie z potrzebami mieszkańców, starli się jak najbardziej zachować zielony charakter wąwozu. Zgodnie z tą ideą ławki i urządzenia do zabaw wykonane będą z drewna, a nawierzchnia ścieżek z naturalnych, przepuszczających materiałów.

Spotkania z mieszkańcami odbywały się od czerwca do grudnia ubiegłego roku. Prowadziła je Fundacja „Teren Otwarty”. W okresie czerwiec – październik 2019 roku cztery osoby zaangażowane w realizację zadania prowadziły regularne obserwacje terenu o różnych porach dnia i tygodnia.

Częścią spotkań były też spacery z przyrodnikami, podczas których mieszkańcy mogli zapoznać się z gatunkami roślin i zwierząt występujących na terenie wąwozu. To wszystko było możliwe dzięki projektowi „Wąwóz Pokoleń”, który zwyciężył w ostatniej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Jego pomysłodawczynią była radna miejska Monika Kwiatkowska (Kub Radnych prezydenta Krzysztofa Żuka) wspólnie z radnymi dzielnicy Rury: Lucyną Fryc i Emilią Lipińską.

Emilia Kalwińska