Zielone światło dla wiatraków

Zdjęcie ilustracyjne

Żmudzcy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, umożliwiającą lokalizację farmy wiatrowej. Chodzi o 9 turbin.

W ubiegłym roku przepisy poświęcone warunkom i zasadom budowy turbin znowelizowano i zliberalizowano. Tym samym, po latach, wrócił w gminie Żmudź temat budowy wiatraków. Niedawno przedstawiciele spółki Quadran (zakupiła spółkę Juvi Energia Odnawialna wraz z rozwijanymi projektami farm wiatrowych w różnych częściach kraju, m.in. w gminie Żmudź) spotkali się z mieszkańcami gminy Żmudź i potencjalnymi dzierżawcami działek pod turbiny. Chętnych do dzierżawy działek nie brakuje, bo to dla rolników dodatkowe pieniądze. Gdyby farma wiatrowa powstała, również gmina mogłaby liczyć na wpływy do budżetu z podatków, a zdaniem żmudzkich urzędników to korzystna opcja dla gminy rolniczej, jaką jest Żmudź. Ostatnio przedstawiciele firmy, która chce zbudować farmę wiatrową raz jeszcze odwiedzili gminę Żmudź, aby spotkać się z radnymi i sołtysami. Do spotkania doszło tuż przed sesją Rady Gminy Żmudź (29 maja), na której radni decydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach części obrębu: Leszczany I, Leszczany II, Żmudź, Żmudź Kolonia, Wólka Leszczańska, Rudno, Leszczany Kolonia, Maziarnia i Pobołowice. Uchwałę intencyjną w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Projekt dotyczący farmy wiatrowej w gminie Żmudź przewiduje maksymalnie 9 turbin, a nie 21, jak pierwotnie zakładano.

Dodatkowy dochód dla gminy i czynsze wpływające do dzierżawców to nie jedyne korzyści z tego przedsięwzięcia, na które liczą mieszkańcy. W myśl nowych przepisów co najmniej 10 proc. energii produkowanej z farmy wiatrowej ma być przekazywane właśnie na rzecz mieszkańców gminy, a to dla nich szansa na tańszą energię elektryczną. W powiecie chełmskim stanęły dotąd tylko dwa wiatraki – wybudowano je przed laty w Sielcu (gmina Leśniowice). (mo)

News will be here