Zjazd młodych euroentuzjastów

Zjazd odbył się w sali multimedialnej Areny Lublin

Przedstawiciele Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka z całego województwa spotkali się na Arenie Lublin, by dyskutować o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny, Polski i Europy.


– To kolejny już zjazd uczniów zainteresowanych integracją europejską, którzy na co dzień uczęszczają do klas o profilu europejskim i chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Co roku zjazd ma określoną tematykę. Tym razem było to dziedzictwo kulturowe, ponieważ ten rok Komisja Europejska ogłosiła Rokiem Dziedzictwa Kulturowego – mówi Andrzej Skórski, koordynator Zjazdu Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka.

W wydarzeniu wzięło ok. 100 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z całego województwa. Wstępem do dyskusji była prelekcja „Czym jest Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego?” oraz występ grupy improwizacyjnej „Poławiacze Pereł Improv Teatr”. W trakcie zjazdu rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny pt. „Lubelskie – nasze dziedzictwo i  nasza przyszłość”, w którym na zwycięzców czekał tablet, plecak i gry planszowe. Spotkanie zakończyło wspólne zwiedzanie Areny Lublin – obiektu, który powstał dzięki unijnemu dofinansowaniu i który poza zawodami sportowymi jest również areną wydarzeń kulturalnych.

Organizatorami spotkania był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin i Europejski Dom Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Joanna Niećko