Złote Gody w Kraśniczynie

Władze gminy Kraśniczyn gościły siedem małżeństw, które przeżyły ze sobą pół wieku.

Jubilaci to: Maria i Eugeniusz Borysowie, Marta i Zdzisław Chomiccy, Helena i Henryk Franczakowie, Alina i Czesław Mazurkowie, Zofia i Eustachy Skubiszowie, Stanisława i Edward Sobstylowie oraz Helena i Jan Sołowiejowie. Z tej okazji wójt Monika Grzesiuk oraz wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki wręczyli małżonkom medale przyznane przez prezydenta RP. W uroczystości wziął udział ks. Zygmunt Klich, proboszcz parafii w Kraśniczynie Maria Szpak – przewodnicząca rady gminy Kraśniczyn. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze SP z Kraśniczyna pod opieką Urszuli Dorosz. (k)